Riktig å hjelpe strømkundene, men hva nå?

(15/12/2021) Småkraftforeninga støtter regjeringens opplegg for å hjelpe forbrukerne med de skyhøye strømprisene denne vinteren, skriver foreningas Knut Olav Tveit i denne kommentaren.

Norge er et land i nord hvor mange baserer seg på strøm til oppvarming og hvor folk er vant til lave, forutsigbare strømpriser. Vi må anta at tilliten til energibransjen, myndighetene og ikke minst selve strømmarkedet nå er på et lavmål. Det hjelper heller ikke at de som selger strøm til forbruker lenge har slitt med dårlig omdømme grunnet lokketilbud og uforståelige produkter.
Sett fra forbrukernes ståsted er det lett å forstå at tilliten begynner å bli tynnslitt. Regjeringens strømhjelp kan forhåpentligvis avhjelpe dette noe.

Men hva gjør vi på lengre sikt?

Et åpenbart grep er å bygge ut mer produksjon. I småkraften bygger vi eksempelvis for fullt, men i løpet av et par år går aktiviteten ned grunnet mangel på prosjekter med konsesjon fra NVE. Samtidig er saksbehandlingstiden i NVE lang. Selv enkle avklaringer hoper seg opp og blir til uoverstigelige hindre. Det samme gjelder anleggskonsesjoner for nett. Her har NVE kommet i skade for å bli en flaskehals for gjennomføring av det grønne skiftet. For mens energidebatten handler om mer vannkraft og bedre strømnett, er ikke dette er øverst på prioriteringslisten hos NVE lenger. Det bør det bli.

Et annet og spennende grep kan være å gi forbrukerne tilgang til lange fastpriskontrakter etter modell av dem industrien får inngå. SVs Lars Haltbrekken foreslo dette nylig.
– Vi ønsker å opprette et statlig organ, «Statstrøm», som kjøper kraft av kraftprodusentene, og som så selger det videre til norske forbrukere. Så kan du og familien din inngå en avtale med Statstrøm for ett, to, fem, ti eller tjue år fremover, om at selskapet skal levere strøm til deg for en rimelig penge til en avtalt, fast pris, sa han til NRK.
Vi ser ikke behovet for et statlig selskap, men ideen om å skjerme forbrukerne mot store prissvingninger med lange kontrakter er verdt å se nærmere på. Det kan gi ro og forhåpentligvis sikre støtte til de grønne omstillingene vi vet kommer.

De neste tiårene vil kreve mye av oss. Vi skal fase ut fossile brensler og bygge ut mer fornybar kraftproduksjon. Uten støtte i befolkningen er det vanskelig å se hvordan vi skal lykkes med det grønnes skiftet.

Knut Olav Tveit

 

Bildet over: Olje og Energiminister Marte Mjøs Persen har lagt frem et opplegg for å hjelpe forbrukerne med høye strømregninger. Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens KontorSmåkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog