Snakk med Thomas og Knut Olav om Falleigaren

(04/01/2022) Småkraftforeninga ruller nå ut ikt-verktøyet «Falleigaren» gratis til alle medlemmer. Det bør du teste!

Falleigaren lar både falleiere og daglig ledelse i kraftverket følge løpende med på kraftproduksjonen og nøkkeltall i eget vassdrag. Falleigaren er gratis og resultatet av et samarbeid mellom Småkraftforeninga og Captiva.

Ta gjerne kontakt med Thomas Bjørnerud i Captiva (tv) eller Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga om Falleigaren.

– Falleierne står helt sentralt i utviklingen av den moderne småkraften. Hittil har vi i Småkraftforeninga hatt mest kontakt med ledelsen i kraftverkene – om de er eid av grunneiere eller profesjonelle selskaper. Det gjør vi noe med nå, sier daglig leder Knut Olav Tveit.

Falleigaren tilbys altså gratis til alle medlemsverk i Småkraftforeninga. Beregninger viser at det trolig er hele 7000 grunneiere som leier ut vannfallene sine til småkraftverk i Norge. Da er grunneierne bak ca. 2 TWh småkraft som ikke er bygd ut, tatt med.

– I denne portalen finner de alt fra nyhetsmeldinger til informasjon om verkets status. Eksempler er årsproduksjon, produksjon i øyeblikket, avrenning, kraftpriser, vær og masse statistikk, sier Tveit.

For å komme i kontakt med falleierne er systemet avhengig av at daglig leder i kraftverket gir tilgang til data samt oppgir kontaktinformasjon til egne falleiere. Dataene det er snakk om ligger allerede i offentlige databaser og er ikke sensitive på noen måte.

For nærmere informasjon kan du kontakte:
• Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga på telefon 41476390 eller epost knut.olav@smakraftforeninga.no .
• Thomas Bjørnerud i Captiva på telefon 90108841 eller epost tb@captivacapital.no .Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog