Rør: Encono vant i Brødbølfoss

(03/03/2022) Den lille rørleverandøren Encono vant over giganten Hafslund-ECO i lagmannsretten og slipper å betale erstatning for rørleveransen til kraftverket Brødbølfoss. Begge parter anket,  men Høyesterett avviste saken.

Tvisten stamme fra en avtale mellom  daværende Eidsiva Vannkraft AS, nå Hafslund E-Co Vannkraft Innlandet AS, og Encono AS om levering av rundt 470 meter med GRP-rør til Brødbølfoss kraftverk i Kongsvinger. Etter fylling med vann viste det seg at rørene lakk hele 20 steder. Kjøper mente dette skyldtes fabrikasjonsfeil mens leverandøren mente rørene var feilmontert. 

Partene kom ikke til enighet og Eidsiva hevet kjøpet høsten 2019. Saken gikk til Hedmarken Tingrett som mente leveransen ikke holdt mål. Encono ble derfor dømt til å tilbakebetale over fem millioner kroner samt betale en erstatning på nesten tre millioner. Selskapet måte også dekke motpartens saksomkostninger på 1,5 millioner kroner. Nå har altså Lagmannsretten snudd på flisa. Encono får medhold, men må dekke egne saksomkostninger. 

Begge parter har anket – Encono fordi de må dekke egne saksomkostninger og Hafslund-ECO fordi de vil prøve å omgjøre dommen. 

Ifølge Wikipedia ligger Brødbølfoss kraftverk ligger i Kongsvinger kommune i Innlandet. Verket startet produksjonen 1. juli 1921 og verket ble modifisert i 1976. Installert effekt er 2,7 MW på to francisturbiner. Midlere årsproduksjon er på 13 GWh. Kraftverket utnytter et fall på 40 meter mellom Gylterudsjøen og Utgardsjøen. Verket har Varaldsjøen og Møkeren som magasiner. Møkeren reguleres mellom 175 og 174 moh.

Dommen kan leses i sin helhet her. 

Oppdatert 20. mai 2022: Høyesterett har avvist begge parters anke slik at dommen blir stående.

Foto: Brødbølfoss kraftverk i Kongsvinger / Wikimedia Commons / Peltonman. Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog