Småkraftdugnad for Ukraina

Til drifts, plan- og støttemedlemmer i Småkraftforeninga

Den grusomme krigen i Ukraina påvirker oss alle. Noen av våre medlemmer opplever til og med det absurde i å tjene ekstra godt fordi krigen gir strømprisene et dytt oppover i deler av landet. Flere småkraftaktører har valgt å gi et bidrag til humanitært arbeid rettet mot ukrainere som nå er Europas mest utsatte folk. Eksempler på givere er:

 • Kiær Mykleby- / Ulvig Kiær ved Anders Kiær gir 100.000,- kroner til humanitært arbeid i Ukraina.
 • Tjøstheim Kraft ved Per Even Tjøstheim gir 40.000,- kroner til Røde Kors.
 • Vika Kraft ved Lars Emil Berge gir 40.000,- kroner til Redd Barna.
 • Tveiteåno kraftverk ved Lars Vasshus gir 20.000,- kroner til Røde Kors.
 • Forte Vannkraft ved Rein Husebø gir 250.000,- kroner til Røde Kors.
 • Vindedal Kraftverk ved Kjell Espeland gir 40.000,- kroner til Redd Barna.
 • Vistvik Minikraftverk ved Johannes Nesse gir et bidrag til Kirkens Nødhjelp.
 • Småkraftporteføljen i SKL ved Kjetil Harestad gir 100.000,- kroner til Røde Kors.
 • Gilja kraftverk ved Oddvin Veen har gitt kr. 40.000- kroner til humanitært arbeid i Ukraina.
 • Tysseland Kraftlag ved Paul Rune Engebretsen 58.000,- kroner til Suldal Frivillighetssentrals flyktningearbeid.
 • Dale Kraft ved Atle J. Dale gir 40.0000,- kroner til Røde Kors.
 • Gryte kraft ved Olai Sildelid gir 20.000,- kroner til Røde Kors.
 • Ølmedal Kraft ved Kjell Hustveit gir 40.000,- kroner til Røde Kors.
 • Kjetland Kraft ved Albert Kjetland gir 20 000,- kroner ti Røde kors.
 • Landakraft ved Astrid Bjørnebøle Hass gir 50.000,- til Røde Kors.
 • Rosendal Elektrisitetsverk ved Knut Førland gir 40.000,- kroner til Røde Kors.
 • Norsk Grønnkraft Utbygging ved Rune Skjevdal gir et bidrag til Røde Kors.
 • Koparvike småkraftverk ved Nils Arne Bergsund gir 50.000,- til Norsk Ukrainsk brann- og ambulansestøtte.

Småkraftforeninga oppfordrer de av medlemmene som har økonomi til det til også å gi et bidrag – lite eller stort. Vi vet at økonomien i småkraften varierer sterkt alt etter hvilket prisområde man ligger i. Det er flere utmerkede organisasjoner i Norge som jobber aktivt mot Ukraina. Eksempelvis:

Gi gjerne beskjed til oss om dere velger å gi et bidrag!

Vennlig hilsen

Lars Emil Berge og Knut Olav Tveit
Styreleder / Daglig leder

Småkraftforeninga

Mobil: 99150737 /  41476390

Epost: lars.emil@smakraftforeninga.no / knut.olav@smakraftforeninga.no