Gratis Teamskurs i ny Kraftlosen

(28/03/2022) Småkraftforeninga vil denne veka halde gratis Teams-kurs i den nyaste versjonen av Kraftlosen. Det er kurstilbod både på dag- og kveldstid. Kraftlosen er Småkraftforeninga sitt internkontroll- og kvalitetssystem for småkraftverk. Systemet tilfredsstiller dei krava tilsynsstyresmaktene NVE og DSB stiller.

Dette er datoane for Teams-kursa i Kraftlosen:

Torsdag 31. mars kl. 20.00 – 21.30

Fredag 1. april kl. 09.00 – 10.30

Kurset er retta inn mot Kraftlosenbrukarar som har trong for ein repetisjon og gjennomgang av funksjonane i den nyaste versjonen av Kraftlosen. Men kurset kan også høve for dei som ynskjer å lære Kraftlosen å kjenne og vurderer å ta systemet i bruk.

Ynskjer du å delta på eit av kursa, eller har spørsmål om tilbodet, ta kontakt snarast med:

Organisasjonsrådgjevar Terje Engvik, tlf. 97517111, e-post terje@smakraftforeninga.no

 Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog