Nå får du endelig Enova-støtte til mikrokraftverk

(30/03/2022) Du får inntil 47 500 kroner i støtte når du begynner å produsere din egen elektrisitet.  Tilbudet gjelder ikke bare solceller på taket, men også vindmøller eller vankraftverk skriver Enova på sine nettsider.

Nå har altså Enova valgt en teknologinøytral tilnærming for støtte til privatpersoner som ønsker å produsere sin egen strøm. 

-Det er svært gledelig. Vi anslår at det er potensial for minst 3000 nye mikrokraftverk i Norge så behovet er der.  Snaue 50.000,- kroner er kanskje ikke all verden i totalbudsjettet for et mikrokraftverk, men samtidig er beløpet stort nok til at det betyr noe, sier Knut Olav Tveit, daglig leder i Småkraftforeninga. 

For å få støtte må anlegget være innkjøpt og montert i løpet av de siste 20 månedene.

Enova skriver følgende på sine nettsider om ordningen: 

“El-produksjon med solceller betyr at du dekker noe av ditt eget behov for strøm med fornybare energikilder som sol. Du kan også få støtte til el-produksjon med vindmøller eller vannkraftverk. Strømmen du selv ikke bruker kan selges til nettselskapet når produksjonsanlegget er tilkoblet strømnettet gjennom en plusskundeavtale.

Solcelleanlegg egner seg godt for deg som:

  • Ønsker å produsere egen strøm.
  • Har en plusskundeavtale med nettselskapet om produksjon av strøm.
  • Er interessert i å ta i bruk ny, grønn teknologi.

Før du går i gang med installeringen, bør du kontakte kommunen din. Du bør avklare med dem om det finnes lokale krav til byggemelding. Noen kommuner tillater for eksempel ikke solceller på tak eller fasader.

Du kan også få støtte til solceller i din fritidsbolig.

Det er også mulig å få støtte til el-produksjon med vindmøller eller vannkraftverk.”

Les mer hos Enova her. 

Bildet over: Reinstaul mikrokraftverk på gården Reinstaul i Seljord kommune i Vestfold og Telemark. Det er et elvekraftverk som utnytter et fall på 175 meter i Sagabekken. Installert effekt er 18 kW fra en peltonturbin. Årsproduksjon er 0,15 GWh, skriver Wikipedia Foto: Wikimedia Commons / Peltonman. 

 Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog