Bjarte: – Vannkraft er det skjulte gullet

(06/04/2022) Mens energidebatten mest handler om vindkraft og solceller på taket må vi ikke glemme vannkraften. Det mener Bjarte Skår i vannkraftspesialisten Hywer i Dale i Sunnfjord.

Det er fortsatt et betydelig potensial for ny vannkraft i Norge. Vannkraft bygget landet vårt. Vannkraft gir tilgang til unik bærekraftig energi for generasjoner. Det er viktig at kunnskapen om dette når ut til folk. 

Hywer, som har sitt hovedkontor på Dale i Sunnfjord, har en unik erfaring og historie gjennom 20 år i bransjen. De er spesialister på vannkraft med en fremtidsrettet og bærekraftig tilnærming til kraftproduksjon. Med seg på laget har de en ildsjel som har bygget selskapet stein for stein. Sammen med dedikerte ansatte sitter de nå på en unik forståelse og kunnskap om hvordan vi kan utnytte vannkraftressursene i Norge.

Det skjulte gullet

-Vannkraft er det skjulte gullet som ofte blir glemt i dagens energi-bilde. Med vannkraft kan vi skape den grønneste fornybare energien, sier daglig leder i Hywer AS, Bjarte Skår.

Han mener at det er ofte en unyansert debatt rundt kraftproduksjon.

-Som regel dreier diskusjonene seg om vindkraft, havvind og bruk av solceller på tak og industribygg, men vi må ikke glemme det som bygget landet, nemlig vannkraft.

-Vannkraftdebatten er ofte veldig polarisert, med for eller imot hva man skal gjøre. Den kan godt være mer faktabasert og balansert. Det er viktig å få en reell forståelse for hvordan vi kan utnytte disse naturressursene. Det er et betydelig potensial i vannkraft. Hvis vi gjør dette riktig vil vi utløse det potensialet.

Kan bygge veldig kostnadseffektivt

-Vi kan bygge dette veldig kostnadseffektivt sammenlignet med andre metoder. I den offentlige kommunikasjonen om vindkraft, er ofte budskapet at det er så enkelt å bygge med lav risiko, men ingen vil ha det fordi det er så mye støy og ulemper for naturen. Vannkraft vil være langt mer bærekraftig, sier Skår.

Han synes det er viktig at folk får vite hvor flott det er med vannkraft og får høre flere slike historier. Vannkraft fungerer i lange tider, gjennom generasjoner.

-Kunnskap om vannkraft og nye løsninger må ut til folk, slik at vi får god forståelse for hvor effektivt moderne vannkraft og småkraftsenter kan være. I tillegg skaper det stor verdiskapning i distriktene, sier Skår.

– Leverandørindustrien i Norge på dette området er noe av det beste vi finner i verden. Hvorfor ikke utnytte dette til fordel for energikilder som folk flest ikke vil ha? Vi vet hvilken betydning vannkraft har hatt i oppbygging av landet vårt. Det må vi ikke glemme. Vi skylder fremtidens generasjoner å få dette på dagsordenen, sier Skår.

Skår har jobbet med vannkraft i over 20 år og kjenner de fleste tekniske behovene for vannkraftutbygging, og ikke minst forventingene og kravene til naturorganisasjoner for å få frem flotte bærekraftige kraftanlegg.

Unik kompetanse og engasjement

Skår berømmer de ansatte i selskapet og forteller hvordan dedikerte ansatte har utviklet bedriften gjennom mange år. Noen har til og med flyttet fra Oslo til Dale i Sunnfjord for å jobbe med bærekraftige løsninger og påvirke fremtidens miljø. De har tatt med seg høyere utdannelse fra universitetene.

-Vi bygger flotte vannkraftverk og har avdelinger flere steder i landet. Det er takk til en unik gjeng med unik kompetanse og brennende engasjement, som gjør at vi har knekket koden. Med dagens moderne teknologi er det mye vi kan skape med dedikerte folk på laget.

Hos Hywer får folk være med å bestemme. Det gir god motivasjon og et godt arbeidsmiljø.

-Vi har endret oss i takt med markedet og verdikjeden, og har med oss folk med ambisjoner. Prosjektene gir ofte muligheten til å få være med på å påvirke fornybare løsninger og samfunnsutviklingen. Vi er en stor arbeidsgiver på en liten plass.

Smarte løsninger som folk flest vil ha

-Jobben vi har gjort med å bygge opp energiprosjekter er veldig bra, men i og med at alt skal være elektrisk, må politikerne bidra med ressurser. Alle vil ha fornybar energi, men støttesystemet har ikke alltid kapasitet. Leverandørene er klare og kan bygge ut vannkraft på en rask og effektiv måte, sier Skår.

Hywer blir også kontaktet av mange andre steder i verden der det er vannkraftressurser. De har blant annet hatt prosjekter i Romania, Afrika og Albania. Nylig fikk de en kontrakt med energikonsernet Lyse.

-Vi ønsker nærhet til samfunnet og delta i den fremtidige klimasatsingen. Vi liker å jobbe lokalt. Småkraftforeningen gjør en god jobb og kraftsystemene er utrolig godt tilrettelagt og profesjonelt gjennomført.

-Folk i dag vil ha grønn energi. Vi må bare finne ut hvordan. Vi er enige om at det skal være elektrisk og det kan være et stort elektrisk potensial med vannkraft. Vann er det reneste av alt og produksjonen er gjerne evigvarende. Noen av vannverkene vi vedlikeholder er over 100 år gammel. Når vi nå trenger ny energi, må vi ha fokus på smarte løsninger og bruk av ny teknologi, avslutter Skår.

Sammen med kundene og fremtidens behov for fornybare ressurser vil Hywer sørge for videre utvikling av sine tjenester og løsninger for mer fornybar energi. Aktiviteten i selskapet de siste 15 årene har vært veldig viktig for det grønne skiftet, noe de ønsker å fortsette satsningen på, med unik kunnskap og effektive løsninger.

Foto over: Bjarte Skår og Hywer leverer vannrør til veldig mange av vannkraftprosjektene som bygges i Norge.  I fjor stopr småkraften for det meste av det som ble bygd av ny vannkraft: Ca 50 ferdigstilte prosjekter med en totalproduksjon på 0,7 TWh. Foto: Hywer.Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog