Cadre tar småkraften inn i EU’s Taksonomi

(13/09/2022) Småkraftselskapet Cadre er i full gang med å inkorporere EUs Taksonomi i sin egen forretningsmodell og drift.

Litlebø i Stranda er et av landets flotteste småkraftverk. Verket med 22 GWh i årsproduksjon ble bygd av lokale grunneiere. Grunneierne leier nå ut verket som opereres av Cadre i leieperioden. 

EUs Taksonomi er et sett miljøkrav som må være oppfylt for at banker og finansinstitusjoner skal kunne skille mellom bærekraftige og ikke-bærekraftige prosjekter. Dette vil så få noe å si for prisen på finansieringen de tilbyr og trolig etter hvert om de vil finansiere et prosjekt i det hele tatt.  Mer om taksonomien her. 

-Taksonomien vil påvirke oss i mange år fremover. Vi i Småkraftforeninga har jobbet aktivt gjennom vår organisasjon i Brüssel for å påvirke regelverket i riktig retning for vannkraftens del.  Det er bra at småkraftbransjen nå ser mulighetene som ligger der, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga. 

Det er ennå ikke krav om rapportering i henhold til taksonomien, men i tett samarbeid med bankforbindelsen DNB ønsket altså Cadre å være tidlig ute.  Målet er å bruke Taksonomien til kontinuerlig forbedring og ledelse. Foreløpig er bare noen av selskapets åtte, større småkraftverk under gjennomgang, men hele porteføljen skal inn i Taksonomien.  Til dette har de brukt rådgivere og spesialtilpassede IKT-verktøy fra selskapet Celsia hvor den kjente EU- og klimarådgiveren Paal Frisvold sitter i “advisory board”.  Les mer om arbeidet med Cadres sertifisering på Celsias nettsider her. 

Øystein Flåt, Cadre.

-Vår engasjement for bærekraft synes nå tydelig i våre forretningsprosesser. Ved hjelp av Celsia omsatte vi komplisert lovgivning til enkle trinn for rangering i Taksonomien. Plattformen er intuitiv og enkel å bruke samtidig som vi eier vår egne bærekraftsdata fullt ut, sier Øystein Flåt i Cadre. 

Les mer om Cadre her. Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog