Han ber NVE øke farten

(14/09/2022) Olje- og energiminister Terje Aasland (bildet) ber NVE øke farten på konsesjonsbehandlingen av nye nettanlegg.  Dette gjelder også viderutvikling av "fast track»-ordningen for konsesjonsbehandling av små eller enkle saker.

-Dette er bra at statsråden nå tar fatt i dette. Vi har lenge etterlyst raskere behandling av enkle saker som for eksempel anleggskonsesjoner for nett til nye småkraftverk. Dette er i realiteten rene formalia, men på tross av dette har saksbehandlingstiden vært uforståelig lang.  Saksbehandlingstiden hos NVE for både små og store nettanlegg er generelt sett en barriere for gjennomføringen av det grønne skiftet. Det burde det ikke være og derfor er vi glade for initiativet fra statsråden, sier Knut Olav Tveit, daglig leder i Småkraftforeninga.

Det offentlig utnevnte Strømnettutvalget (Nakstadutvalget) la i juni frem sin rapport NOU 2022:6 Nett i tide om utvikling av strømnett i Norge. Rapporten er nå på høring, med høringsfrist 30. september 2022, men med dagens initiativ fra statsråden er første fase av oppfølgingen er allerede i gang. Les hele pressemeldingen her.

Småkraftforeningas Øystein Grundt går gjennom det viktigste delen av Nakstadutvalgets rapport her. Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog