Vil ha mer nett og kraftproduksjon – forsterker NVE

(21/09/2022) Småkraftforeninga har fått gjennomslag for ønsket om flere saksbehandlere hos NVE.

Ifølge VG kommer det mer mer penger til NVE og Olje- og energidepartementet i statsbudsjettet for 2023. Pengene skal gå til å styrke bemanning og kapasitet innen saksbehandling. 

– Vi trenger en forsterkning av energimyndighetene som gjør at vi kan behandle saker raskere. Det kommer nå en betydelig forsterkning, Noe av det viktigste vi kan gjøre fremover er å bygge ut nettet og forsterke fornybar energiproduksjon. Det er helt grunnleggende, sier olje og energiminister Terje Aasland (bildet) til VG. Les hele VG-saken her.

Småkraftforeninga applauderer tiltaket. 

-Dette har vi kjempet for lenge. Etter at NVE de siste årene i praksis nærmest sluttet å behandle småkraftsaker er vi glade for å regjeringen ser det samme bildet som oss. Manglende kapasitet og prioritering i NVE skal ikke vær en flaskehals for gjennomføringen av det grønne skiftet.  I de kritiske årene frem mot 2030 er det ikke minst småkraften som kan levere på kort varsel.  Potensialet er ca. 17 TWh. Om bare halvparten realiseres  er det et vektig bidrag  til et energimarked preget av krig og krise, sier Knut Olav Tveit, daglig leder i Småkraftforeninga.    

Statsråden ba nylig NVE om å øke farten i behandlingen av nettsaker – les mer om dette her. 

-Også dette er et svært positivt og helt nødvendig  tiltak, sier Tveit.   

Foto over: Naina Helen Jåma/NTB KommunikasjonSmåkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog