FSE-kurs på Småkraftdagane: Ledige plassar

(17/03/2023) Det ser ut til å bli rekordoppslutning om Småkraftdagane på Qualitye Hotel Edvard Grieg i Bergen 27. - 29. mars. Og det er framleis høve til å melde seg på. Ettere utviding av utstillar-plassane er det også eit par stands ledige. Det same gjeld plassar på FSE-kurset onsdag 29. mars etter lunsj.

Småkraftforeninga køyrer FSE-kurs/ kurs i elsikkerheit for småkraftvakter kring om i landet kvart tredje år. Neste år er det planlagt kursrunde att. Kurstilbodet under Småkraftdagane i Bergen er eit godt tilbod for elsikkerheitsopplæring for nye småkraftvakter og andre som treng å fornye kursbeviset for FSE-kurs i år. Kurset er komplett med både teori-del og praktisk førstehjelp med hjerte-/ lungeredning.

DSB krev FSE-opplæring av småkraftvakter som skal kunne handtere vern og brytarar i kraftverket. Ein melder seg på FSE-kurset som ein del av påmeldinga til Småkraftdagane, eller ved å kontakte:

Organisasjonsrådgjevar Terje Engvik, tlf. 97517111, e-post terje@smakraftforeninga.noSmåkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog