Kraftlosen – noko for deg?

(19/06/2023) 82 medlemskraftverk nyttar no det web-baserte systemet Kraftlosen til å halde orden på dokumentasjon for kraftverket og tilfredsstille NVE og DSB sine krav til skriftleg internkontrollsystem for småkraftverk.

I vinter har vi gjennomført to Teamskurs i bruken av Kraftlosen (biletet over) for etablerte brukarar og nye interessentar. Under Småkraftdagane var det som vanleg ei nettverkssamling for brukarar. Interesserte får meir info og om ynskjeleg demo-versjon av Kraftlosen ved å kontakte Småkraftforeninga. Foreninga held også nye Teamskurs etter behov.  

Kontaktinfo for Kraftlosen:

Organisasjonsrådgjevar Terje Engvik, tlf. 97517111, e-post terje@smakraftforeninga.noSmåkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog