Nytt kurs: Unngå generatorskader

(19/06/2023) Småkraftforeninga og Motor og Generatorservice arrangerer i disse dager et spesialisert kurs innen oppfølging av generatorer i småkraftverk. Hensikten er å få ned den altfor høye skadefrekvensen.

Deltagerne skal kunne gjennomføre enkle regelmessige kontroller med generatorene og ha kjennskap til de viktigste punktene å se etter for å oppdage feil og potensielle feil ved maskinen. Dette er oppfølging man kan gjøre selv i de to årene mellom tyngre tilstandskontroll og vedlikehold som bør skje hvert tredje år.

-Den generelle tilstanden til generatorer i norske småkraftverk er bekymringsfullt dårlig, og det er som en følge av dette uforholdsmessig mye skader og havarier. Dette medfører ofte lengre driftsavbrudd og kostbare reparasjoner som driver opp forsikringspremiene, sier Knut Olav Tveit I Småkraftforeninga.

Med dette kurset skal deltageren være i stand til selv å utføre enkle, men viktige kontroller av generatoren, for å kunne oppdage begynnende feil og skader før det utvikler seg videre. Deltageren skal også kjenne til innholdet i 3-års kontrollene og betydningen av disse.

Kurset foregår i lokalene til Motor og Generatorservice på Herøya i Porsgrunn hvor deltagerne ved selvsyn kan se hvordan skader på generatorer ser ut og utvikler seg. Kursleder er den kjente bransjemannen Ronny Solberg som er sivilingeniør innen roterende maskiner og foreningas rådgiver innen generator. Junikurset ble raskt fulltegnet, men planen er å arrangere flere basert på erfaringene fra dette første kurset.Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog