Småkraftforeninga på Sverige-besøk

(19/06/2023) 21. – 22. april hadde Svensk Vattenkraftförening (SVAF) årsmøte i Hallsberg. Småkraftforeninga var invitert til å holde innlegg om den moderne småkraftens utvikling i Norge og hvilke suksessfaktorer som har bidratt til at det er etablert så mange flotte anlegg de siste 20 årene.

-Vi kom også innom hva som er status i dag og hva som er de største hindrene for flere utbygginger og trusler for eksisterende anlegg, sier Øystein Grundt som representerte foreninga i Sverige.

Årsmøtet var godt besøkt med ca. 50 delegater, for det meste fra det sørlige Sverige hvor det aller meste av småkraften er etablert. Arrangementet har et mindre format enn våre Småkraftdager, bl.a. ikke noe eget utstillingsområde og langt færre deltakere. Like fullt er det en fin arena for å samle bransjen for utveksling av informasjon og erfaringer og oppnå kontakt med sentrale politikere.
Mangeårig daglig leder, Thomas Sandberg, sa fra seg lederskapet. Som ny leder ble Gustaf Hellstrøm valgt.

Bildetekst:

Thomas Sandberg fikk en fortjent påskjønnelse og rettmessig takk for innsatsen som mangeårig daglig leder i Vattenkraftföreningen under festmiddagen.Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog