Bærekraft må dokumenteres for å telle

(17/07/2023) Skal «buzz-ordet» bærekraft telle for kunder, banker og andre interessenter må du dokumentere det. Slik gjorde Tinfos det på Vegusdal-prosjektet.

Småkraftveteranene i Tinfos fokuserer nå på miljø i alt fra planlegging og bygging til drift og vedlikehold. I forbindelse med Vegusdal kraftverk AS (bildet over og fakta nedenfor)  etablerte de en ny måte å følge opp miljø, samfunnsansvar og eierstyring på.

Da det nærmet seg slutten på de grønne sertifikatene var det mange som spådde småkraftbransjens død i Norge. Den spådommen har heldigvis blitt gjort til skamme. I Norge har Tinfos fortsatt småkrafteventyret med både prosjekter i egen regi og som EPC kontraktør for andre.

Inntaket til trykktunnelen i Kjetevatn. Trykktunellen er 2 kilometer lang.

– I dag bygger vi Flateland kraftverk for Vegusdal Kraftverk AS for Cadre og Buvasselva kraftverk for Drangedal Energi AS, forteller Rune Mork, prosjektdirektør Norge i Tinfos.

– Og det er nettopp på Flateland vi har iverksatt en helt ny måling av utslipp og rapportering på ESG. Målet er å kunne stadfeste hvor bærekraftig et småkraftverk er sett over livsløpet.

Økende krav om rapportering

Det er mange som etterspør mer kunnskap om hvor bærekraftig småkraften egentlig er.

– Rapporteringskrav fra kunder blir stadig sterkere blant annet på grunn av EU taksonomi, men vi ser også at finansielle institusjoner i større grad krever mer informasjon for å tilby gode finansieringsordninger, sier Asgeir Drugli, bærekraftdirektør i Tinfos.

– På Flateland kraftverk er det kunden Vegusdal Kraftverk AS som har stilt krav om ESG rapportering. I tillegg stiller Statsforvalteren krav til miljøoppfølging, og en rekke vilkår i konsesjonen skal følges opp.

Det har vært flere tilfeller hvor kraftverk har fått bøter fra NVE pga. manglende oppfølging av ESG-vilkår i konsesjon. Å samle alle krav og vilkår i en egen ESG-oversikt har gjort det enklere for selskapet og prosjektleder å ha kontroll på at disse forholdene blir ivaretatt.

Hele verdikjeden.

For å få gode resultater mener Tinfos det er avgjørende å få alle involverte aktører i kraftverksutbyggingen med på laget og sikre gode metoder for innsamling av data. Ved å ta i bruk et helt nytt rapporteringssystem og opprette gode rutiner for innrapportering har selskapet kontinuerlig oversikt over klimagassutlipp og avvik. Avviksrapportering er godt innarbeidet i norsk byggebransje. Det nye her er at avvikene deles mellom det som går på miljø (E), sosiale forhold (S) og eierstyring (G).

– Det har vært og er fortsatt et veldig godt samarbeid både med Vegusdal Kraftverk AS, Tinfos Entreprenør AS og underentreprenørene våre, sier Asgeir Drugli.

– Vi har hatt fokus på ESG og rapporteringskrav allerede i kontraktsforhandlingene, noe vi ser har hatt positiv innvirkning på prosjektgjennomføringen.

Bærekraftsansvarlig Anette Brådland i Cadre bekrefter det gode samarbeidet.

dinntak i Hovlandsåna. Overføringstunellen er på hele 5.5 kilometer med to bekkeinntak.

-Det er viktig for Cadre AS å ha fokus på ESG og bærekraft i all kraftverksutbygging, og dette prosjektet har gitt oss mange gode erfaringer vi tar med oss videre.

Også maskinentreprenøren i prosjektet er fornøyd med den økte satsingen på ESG.

– Vi er opptatt av å forholde oss på en ansvarlig måte til alle miljø-, samfunns- og selskapsstyringsprinsipper som kan påvirke ringvirkningene av vår virksomhet. Ved å integrere disse i vår strategi skaper vi et positivt totalbidrag, vi oppnår bærekraftig vekst og vi unngår å håndtere negative virkninger som skulle kunne komme av vår virksomhet, forteller Christian Alseth, prosjektleder for Flage Maskin AS, som utfører tunnel- og andre grunnarbeid på Flateland kraftverk.

Med Notodden som springbrett

Det er i Notodden det startet helt tilbake i 1894 da Tinfos Papirfabrikker ble etablert. Det første kraftverket ble etablert kort tid etter, som et av verdens første. I dag er hele området fredet og på UNESCOS verdensarvliste. Kraftverkene på Notodden, Tinfos I fra 1955 og Tinfos II fra 1911, er et stabilt fundament for videre utvikling.

– Tinfos har en lang og stolt historie. Den bygger vi nå videre på, både i Norge og utlandet forteller administrerende direktør, Øyvind Frydenberg, i Tinfos.

Siden 2018 har selskapet utviklet småkraft i Indonesia og Vest-Balkan, og nå har de akkurat gjennomført kjøp av sitt første prosjekt i Nord-Makedonia.

– Det har vært en lang prosess og mye hardt arbeid som ligger bak vår første investeringsbeslutning på Vest-Balkan, sier Frydenberg.

– Vi planlegger med oppstart av anleggsarbeider til våren, så 2023 blir et veldig spennende år for oss.
ESG har vært et sentralt element i utlandet. Internasjonale aktører som IFC, EBRD og Norfund stiller krav til utredninger som omhandler ESG slik som ESIA (se faktaboks). Konkrete krav fra internasjonale aktører har bidratt til bedre risikoanalyser og -ledelse av identifiserte tiltak og bruk av oppfølgingsverktøy.

– Et av tiltakene vi har tatt med oss i Flateland-prosjektet er ESMP – et konkret verktøy som gjør at vi har bedre oversikt og kontroll på forhold som omhandler menneskene og samfunnet som blir påvirket av våre utbygginger, forklarer Asgeir Drugli.

– Vi i vannkraftbransjen liker å tro at Norge er best på bærekraftig utbygging av kraftverk, men ved å jobbe på tvers av markeder har vi oppdaget at fokuset på samfunnsansvar og eierstyring ofte har kommet lengre andre steder, avslutter han.

Fakta om Vegusdalprosjektet

Byggherre: Vegusdal kraftverk AS v/Cadre

Totalentreprenør: Tinfos Entreprenør AS

Installert effekt: 10 MW

Årlig produksjon: 49 GWh

Kraftverket:

  • Overføringsinntak Hovlandsåna
  • 5,5 km overføringstunnel med to stk bekkeinntak
  • Dam og trykkinntak Kjetevatn
  • 2 km trykktunnel
  • Kraftstasjon på Flateland

Ferdigstilles: Sommer 2024

Ordforklaringer
ESG: Environmental, Social and Governance. (Miljø, samfunnsansvar og eierstyring.)
ESIA: Environmental and Social Impact Assessment.
ESMP: Environmental Social Managment Plan
IFC: International Finance Corporation
EBRD: European Bank for Reconstruction and DevelopmentSmåkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog