Vil du jobbe med vannkraft og det grønne skiftet?

(24/08/2023) Vi utvider staben og søker Rådgiver Kommunikasjon og organisasjon.

Våre medlemmer har over 600 vannkraftverk og planlegger utbygging av mange flere frem mot 2030. Småkraftforeninga ivaretar medlemmenes interesser overfor myndighetene, politiske organer og samfunnet ellers. Vi driver utstrakt medlemsrådgivning og tilbyr fellestjenester der det er naturlig. Foreninga opplever for tiden medlemsvekst.

Vi ser etter en person som skal ha medlemskommunikasjon og -oppfølging som hovedansvar. I tillegg kommer oppgaver knyttet til kommunikasjon mot foreningas interessenter mer generelt.

Klikk her for Finn-annonse med hele utlysningsteksten. 

Illustrasjonsbildet over er fra Svardøla kraftverk i Luster.

 Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog