Han betaler høyprisbidrag for underskuddsverk

(21/09/2023) Setredalen kraftverk kraftverk har gått med underskudd før skatt i flere år. Likevel må de betale høyprisbidrag

Inntektene til Setredalen som ligger i Ålfoten i prisområdet NO3 ,er svært magre hittil i år. Likevel skal skattefuten ha sitt når eieren Forte Vannkraft gjør opp regnskapet. 

– Setredalen vannkraftverk har oppnådd snittpris 31 øre/kWh, og likevel har det betalt høyprisbidrag, sier Forte-sjef Rein Husebø (bildet) til EnergiWatch.

Dette skyldes at snittinntekten i april kom opp i 80,8 øre per kWh mens grensen for høyprisbidraget er 70 øre. 

– De tror de beskatter en pris på over 70 øre. I realiteten skattlegger de et vannkraftverk med en snittpris på 30 øre/kWh, sier Husebø, til energiavisen. 

Les hele den interessante saken i Energiwatch her. 

Forslaget fra regjeringen var at høyprisbidraget skulle avregnes per time.  Da hadde tallene for lavprisområdet NO3 vært langt verre.

-Regjeringen hadde dessverre ikke utredet  konsekvensene av forslaget sitt. Heldigvis gikk de med å gå over til avregning av snittpris per måned. Hvis ikke ikke tror jeg en god del verk i NO3 hadde fått betalingsproblemer sier, daglig leder i Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga. Han forklarer dette med at et kraftverk lever av snittpris. Fjerner du de høyeste timene , men beholder de laveste vil dette kunne slå hardt ut.

-Når utbyggere av vannkraft i dag regner på snittpriser på 60 øre langt frem i tid sier det selv at innretningen på denne skatten som starter ved en snittpris på 30 øre er en bremse for det grønne skiftet. Det er svært uheldig, sier han.

Høyprisbidraget skal etter planene fases ut etter 2024.

 

 

 Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog