Småkraftmøte i Rosendal 2. november kl. 18

(20/10/2023) Småkraftforeninga og samarbeidspartnaren Skagerak Energitjenester inviterer alle småkraftinteresserte  til fagmøte småkraft torsdag 2. november kl. 18.00 - 21.00 på Rosendal Fjordhotel i Kvinnherad. Øystein Grundt orienterer frå Småkraftforeninga.

Program

 Opning v/ styreleiar Lars Emil Berge i Småkraftforeninga

  • Aktuelt i småkraftnæringa og Småkraftforeninga v/ Øystein Grundt
  • Kraftomsetning og grøne sertifikat v/Kjartan Vik, Skagerak Energitjenester
  • Negative prisar og prisavhengige bod v/Kjartan Vik, Skagerak Energitjenester
  • Pause med enkel servering
  • Korleis få meir produksjon i eksisterande anlegg v/Rune Dyrkolbotn, EnergiTeknikk
  • 5 vanlege feil på småkraftverk v/ dagleg leiar Anita Alsaker, Proxima Hydrotech.

Av omsyn til serveringa ynsker vi påmelding til småkraftmøtet. Bruk denne linken:

https://forms.office.com/e/snQvZUTxMr

Det er fint å få inn påmeldingane i god tid før møtet og seinast innan 31. oktober.

Vel møtt til småkraftmøte til alle småkrafteigarar, fallrettseigarar og andre småkraftinteresserte!

Bildet over: Spesialrådgjevar Øystein Grundt representerer Småkraftforeninga i Rosendal 2. november – i lag med styreleiar Lars Emil Berge.

 

 

 Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog