Full fart: 700 GWh småkraft under bygging

(30/10/2023) Etter en litt roligere periode der det har blitt startet opp få nye byggeprosjekter er det nå full fart blant småkraftaktørene for å bygge nye kraftverk.

I skrivende stund er det hele 56 småkraftverk under bygging, spredt over hele landet fra Kvinesdal i sør til Kvæfjord, Lyngen og Tromsø i nord. Planlagt produksjon fra disse anleggene er på ca. 700 GWh, tilsvarende forbruket til omtrent 35 000 husstander. Tydeligere kan det vel ikke vises at småkraften er en betydelig bidragsyter i det grønne skiftet.

Bare i år er det startet opp 25 nye anlegg, og ytterliggere 7 anlegg har fått godkjente detaljplaner.

– Denne gledelig høye aktiviteten viser at vi er en fremoverlent bransje som skal fortsette bygge kraftverk i flere år fremover. Det eneste vi trenger er påfyll av nye konsesjoner og at søknadene ikke blir liggende ubehandlet hos NVE i årevis, sier Knut Olav Tveit, daglig leder i Småkraftforeninga.

Bildet over: Inntaket til Breivikelva kraftverk i Gildeskål kommune som er under bygging i regi av Forte Vannkraft AS. Kraftverket får en installert effekt på 3,5 MW og årsproduksjon på 9,2 GWh.
Foto: Sveinung Rud, Forte Vannkraft ASSmåkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog