Småkraftmøte i Dale i Sunnfjord 13. november kl. 17.15

(02/11/2023) Småkraftforening  inviterer alle småkraftinteresserte  til fagmøte småkraft måndag 13. november kl. 17.15 - 20.15 hos Hywer i Dale. Starttidspunktet er tilpassa veg-stenging mellom Bygstad og Dale.  Dagleg leiar Knut Olav Tveit orienterer frå Småkraftforeninga. Av omsyn til serveringa ynskjer vi påmelding seinast innan 10. november.

Program
 
  • Servering av hjortegryte før møtestart
  • Hywer AS – frå røyr-leverandør til totalleverandør i småkraftnæringa v/ Rune Skjevdal
  • Aktuelt frå småkraftnæringa og Småkraftforeninga v/ Knut Olav Tveit
  • Rentetoppen er nådd, men kva skjer no? v/ Arne Sæterbakken, Sparebanken Sogn og Fjordane
  • Kaffipause
  • Effektiv førebygging og problemløysing i småkraftverket v/ Bjarte Seim og Jan Helge Solheim; Hywer
  • Langsiktig sparing. Kva er viktig å ta hensyn til? v/ Gunnar Heggheim, Sparebanken Sogn og Fjordane

VEGSTENGING: Starttidspunktet kl. 17.15 er tilpassa vegstenging i periodar på Fv 57 ca. 8 km aust for Dale.. Mellom Nygard og Heimtunet er vegen heilt stengt kl. 13.00 – 15.00 og kl. 17.00 – 19.00. Etter møtet er vegen open. Alle som passerer Førde/ Sande/ Bygstad må rekne seg tilstrekkeleg tid så dei passerer vegstenginga før kl. 17.00. Moglege alternative ruter via Fv 609 eller Guddalsvegen tek mykje lengre tid.

Av omsyn til serveringa ynskjer vi påmelding til småkraftmøtet til: Terje Engvik, e-post terje@smakraftforeninga.no, tlf. 975 17 111. Det er fint å få inn påmeldingane i god tid før møtet og seinast innan 10. november.

Vel møtt til småkraftmøte i Dale 13. november til alle småkraftinteresserte!

Bildet over: Dagleg leiar Knut Olav Tveit orienterer frå Småkraftforeninga i Dale 13. november.

 

 Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog