Småkraften leverer mange nye kilowatt-timer

(11/01/2024) Aktørene trosser både høyere renter og lavere kraftpriser og bygger i vei. Ved utgangen av tredje kvartal er det 52 kraftverk under bygging, det høyeste tallet på lang tid.

I en god stund nå så har antall kraftverk under bygging ligget stabilt på rundt 40 prosjekter. For tredje kvartal så gjør dette tallet et solid og gledelig byks. Ved utgangen av september var det ifølge NVEs publiserte kvartalsrapport 52 kraftverk under bygging, tilsvarende 204 MW effekt og en beregnet årsproduksjon på 634 GWh. Til sammenligning var det 44 kraftverk under bygging ved utgangen av 2. kvartal. Det er også verdt å nevne at det er satt i drift 2 nye kraftverk i denne perioden, tilsvarende ca. 30 GWh i årsproduksjon.

Nedturen ved å lese rapporten ligger i tabell A som viser endelig konsesjon/fritak. Her er det gitt 4 tillatelser som i alt vil gi 1 GWh. Disse sakene er konsesjonsfritak for mini-/mikrokraftverk og det er alltid usikkert hvor mange av disse små prosjektene som blir realisert. Det er med andre ord gått nok et kvartal siden NVE sist ga konsesjon til et småkraftverk. Det er for øvrig heller ikke gitt noen avslag dette kvartalet, da det går trått for tiden på Majorstua. Sist gang NVE ga tillatelse til et småkraftverk var i juni 2022, og før det må vil tilbake til desember i 2019.

Det er fortsatt noen småkraftkonsesjoner igjen å bygge, men tallet synker jevnt og trutt. I øyeblikket er det 155 ubrukte konsesjoner, og bare siden kvartalsrapporten ble publisert er det startet bygging av 5 nye anlegg.  

— Når vi vet at mange av de anleggene som foreløpig ikke er bygget sliter med manglende nett-tilgang, så er det bekymringsfullt at det over lang tid ikke kommer nye konsesjoner fra NVE, sier daglig leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit. Vi håper dette vil snu snart, og krysser fingre for at årets budsjettforslag med en betydelig styrking av NVEs konsesjonsbehandlingskapasitet vil gi merkbare utslag neste år, legger han til.

Bildet over: Inntaket til Fossåa kraftverk i Sør-Fron som snart er klart for ordinær idriftsettelse. Foto: Småkraft ASSmåkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog