Godt med folk tilstede, på arrangementets 2. dag.

Småkraftdagene er i gang!

Det er fullt hus på Quality Hotel Edvard Grieg i Bergen, tirsdag, når Småkraftdagene bla. inviterer til politisk debatt, møte med Carsten Jensen (konsesjonsansvarlig i NVE), prat om hydrogen og feiring av Magnus Lagabøtes landslov! Sistnevnte fyller 750 år i år og la selve grunnlaget for småkraften, da den sikret bondens rett til å utnytte vannfallet på egen grunn. Det er det verdt å markere!

Mer enn 60 aktører fra bransjen stiller på stand i messeområdet, hvor det mingles godt i alle pauser.