Småkraftprisen 2024 til Knut Olav Tveit!

Daglig leder i Småkraftforeningen, Knut Olav Tveit (i midten), mottar beviset på at han har vunnet Småkraftprisen for 2024: Et kunstverk som viser den 1100 år gamle Selesteinen. Dette er vår eldste skriftlige henvisning til bondens råderett over vannfall på egen eiendom – selve grunnlaget for den moderne småkraftnæringen. Her sammen med juryleder Lars Emil Berge (t.v.) og kunstneren bak verket, Per Fronth (t.h.)

———————-

Småkraftiprisen 2024 til Knut Olav Tveit!

Et tradisjonelt innslag under Småkraftdagene er utdelingen av Småkraftprisen som hvert år går til en person eller aktør som har utmerket seg med et betydelig og positivt bidrag for småkraftbransjen.

I år fant prisutdelerne veien inn i Småkraftforeninga sine egne lokaler, og ga prisen til daglig leder, Knut Olav Tveit. Tveit har ledet Småkraftforeninga siden 2013 og hadde før det fartstid som informasjonsdirektør i Akershus Energi. «En sann veteran som lenge har vært sentral i bransjen, og med et hjerte som banker for småkrafta» heter det i begrunnelsen, som ble gitt av Småkraftforeningas styreleder, Lars Emil Berge, fra scenen på Edvard Grieg Hotel, tirsdag kveld.

Blant de viktigste bidragene Tveit har stått for de siste årene nevnes arbeidet som er blitt gjort for å unngå innføring av grunnrenteskatt for småkraftnæringen. «Hver gang dette spørsmålet dukker opp er Knut Olav raskt ute med å mobilisere nødvendig innsats. Hans evne til å stå på vakt for bransjen, sikrer at vi fortsetter å vokse og utvikle oss på en sunn og bærekraftig måte» står det å lese i begrunnelsen.

Også hans bidrag de siste årene for å samle næringen blir trukket frem: «En av hans største bragder er hvordan han har klart å samle profesjonelle og private aktører. Fra en tid der rivalisering preget forholdet mellom disse, til nå, der felles interesser og mål styrer vår kurs. Dette vitner om en ekstraordinær evne til å bygge bruer og skape en forent bransje»

Hovedpersonen selv var tydelig overrasket over prisen. Ikke så rart kanskje, ettersom han selv, noen uker tidligere, hadde vært til stede i et møte der juryen – med en sleip avledningsmanøver – orienterte om at de hadde funnet en annen kandidat som Tveit stilte seg helhjertet bak.

«Dette var veldig overraskende. Og veldig hyggelig» sa en lettere målbundet Tveit fra scenen, før han mottok velfortjent applaus fra salen. For prisen mottok han kunstverket «Gravita (Selesteinen)» laget av kunstner Per Fronth. Verket viser den 1100 år gamle Selesteinen som har innrisset vår eldste skriftlige henvisning til bondens råderett over vannfall på egen eiendom.

Gratulerer til Knut Olav Tveit!