Daglig leder, Knut Olav Tveit, og Une Bastholm (MDG) fra Energi- og miljøkomiteen i Rosendal, 6. mai.

Småkraftforeninga traff Energi- og miljøkomiteen i Rosendal

Første uka i mai var miljø- og energikomiteen på vestlandsbesøk, hvor de blant annet var innom kraftkommunen Kvinnherad. Her møtte de oss i Småkraftforeninga, sammen med lokale aktører i bransjen, og vi fikk en god diskusjon om utfordringene som landet vårt står ovenfor de neste åra.

Småkraft er en stor del av løsningen på Norges energiutfordringer. I et land hvor det nå brukes ca. 140 Twh i året – og er ventet et økende behov i årene som kommer – bidrar vår bransje allerede med 11 Twh fornybar energi. Det er realistiske muligheter for å bidra med ytterligere 8 Twh de neste årene: Med rask byggetid, uten statlige subsidier, lavt konfliktnivå og med minimale naturinngrep sammenliknet med annen fornybar energi er dette en av de mest lavthengende fruktene å plukke i overgangen til fornybarsamfunnet.

Der vindkraft på land trenger 35 km2 for å bygge én Twh med strøm, trenger småkraft bare én km2; vi scorer best blant ALLE fornybare energikilder når det gjelder å minimere naturtap.

I tillegg til særstillingen vi står i når det gjelder å finne balansen mellom kraftutbygging og naturvern er småkraft også en fantastisk god bidragsyter til å sikre livskraftige lokalsamfunn. Mer enn 7000 grunneiere mottar i dag leie for fallrettigheter. Hvert småkraftverk skaper i gjennomsnitt 13,5 millioner i lokale ringvirkninger – i tillegg til tilsvarende summer i den nasjonale økonomien. Småkraft møtes som ofte med positivitet i lokalbefolkningen og gjør det enklere å opprettholde bosetningen og matproduksjon i distriktene.

Det finnes flere gode ideer om hvordan politikken kan legge bedre til rette for småkraftnæringa, men det største ønsket vårt er egentlig nokså beskjedent: Det næringen trenger for å kunne levere vårt bidrag til den store energi-omstillingen er at søknadene våre behandles innen rimelig tid. De siste fem årene har køen hos NVE i praksis stått bom stille, til tross for at et flertall på stortinget stiller seg positiv til næringa.

Vi håper at vi nådde frem til komiteens medlemmer med vårt budskap, og takker for gode diskusjoner om kraftutbygging, distriktsutvikling og natur.