Bli medlem

 

Interessert i små vannkraftverk?

Bli medlem i foreninga som sikrer grunneierens, utbyggerens og kraftverkseierens interesser:

  • Arbeider for forutsigbare og langsiktige rammebetingelser
  • Gir deg praktisk og nyttig fagkunnskap
  • Gir deg tilgang til et omfattende nettverk av fagfolk og utbyggere
  • Gir deg oppdaterte nyheter på nett og Småkraftnytt fritt tilsendt 4 ganger pr år.

Les mer om medlemsfordelene her.

Medlemsavgiften beregnes slik:

  • Planfase: For 2020 er medlemsavgiften for planfasemedlemmer og andre interesserte kroner 1.225, inkludert moms.
  • Driftsfase: Avgiften for medlemmer med kraftverk i drift settes til 5,55 kr per kVA, beregnet for inntil 2500 kVA, pluss moms. Se under for utregning.
  • Støttemedlem. Bedrifter og virksomheter i og rundt småkraftbransjen kan tegne støttemedlemskap i foreninga. Mer om dette og beregning av kontingent her. 
  • Utregning. Effektavgiften for medlemmer i drift finner du ved å lese av kVA-tallet på generatoren og multiplisere dette tallet med 5,55 kr/kVA som da utgjør et tak for beløpet. Minsteavgiften for driftsfase er kroner 1.225 pluss moms. Har du betydelig større generator enn maksimal turbinytelse, skal maksimal turbineffekt legges til grunn (eksempelvis ved at den originale generatoren er bytta ut med en brukt-overhalt).

Fyll ut innmeldingsskjemaet under. Når skjemaet er registrert hos Småkraftforeninga, vil du motta en faktura.

Innmeldingsskjema 2020

 

Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog