Blog

Grunnrenteskatten: Stor interesse – uroa småkrafteigarar

(15/11-2019) Det var ei alvorstyngd forsamling på 40 småkrafteigarar og andre småkraftinteresserte som lytta til dagleg leiar Knut Olav Tveit og…

Grunnrenteskatt hovudtema på småkraftmøte i Spjelkavik 11. november

(31/10-2019) Det er venta fulle hus når Lars Petter Øye & co. i Småkraftforeninga Møre og Romsdal inviterer medlemmer og andre…

Ny giv i Møre og Romsdal

(28/01-2019) I samband med fagmøtet småkraft i Spjelkavik nyleg var det semje om å satse på ein ny giv for småkraftsamarbeidet…

FSE-kurs i Stjørdal 6. september

(23/08-2018) 3 år etter Småkraftforeningas forrige FSE-kurs i Trøndelag samles småkraftvakter på nytt til elsikkerhetsopplæring, denne gangen i Stjørdal 6. september…

Småkraftdagane er i gang

(20/03-2013) Onsdag starta Småkraftdagane i Bergen med heile 450 påmelde deltakarar. - Her er heile småkraftnæringa frå A-Å samla, sa styreleiar…

Ny redaktør

(02/05-2012) Småkraftforeninga har tilsatt Esben Svendsen som ny redaktør for Småkraftnytt og småkraftforeninga.no. Svendsen håper å gi enda bedre og mer…

500 på Småkraftdagane

(21/03-2012) Småkraftdagane 2012 i Ålesund er no i gang med over 500 deltakarar. Heile 63 utstillarar er på plass for å…
Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog