Blog

Vel møtt i Bergen til hausten

(08/07-2021) Me ser no slutten av pandemien nærma seg. Vonleg kan Småkraftdagane i Bergen 8. – 10. november gå meir eller…

Vannhjulet – starten på vår industrielle vekst

(31/03-2021) I disse såkalte koronatider kan det av og til være godt å lene seg litt tilbake og tenke på mer…

Fallretter, småkraftverk og generasjonsskifte

(20/01-2021) Fagartikkel av Småkraftforeningas medlemsadvokat Øyvind Kraft (H), Wahl-Larsen Advokatfirma AS Fallrettigheter og småkraftverk representerer ofte store verdier for eieren. Ingen…

Takk til Atle og Lars Petter

(14/12-2020) Då har det vore årsmøte i Småkraftforeninga, og det kom inn to nye styremedlemmer. Når det kjem inn to, går…

Falleigaren først!

(24/09-2020)   Den norske småkraftrevolusjonen på 2000-tallet er i tufta på falleigarskapet. Lokale bønder og grunneigarar såg moglegheiter og evna å…

Is i magen eller grunn til panikk?

(05/08-2020) Jubelen har stilna i småkraftnæringa over at grunnrenteskatten vart avlyst før sist årsskifte. Når straumprisen nærmar seg null, så er…

Småkraftverk har hjemfall til fallrettseier, ikke bortfall til staten

(18/06-2020) Småkraftnæringen er tuftet på utleie av fallrett og privat hjemfall. Det sikrer privat eierskap og ivaretar langsiktig lokal verdiskaping, skriver…

Det er ditt fall

(25/03-2020) Falleiekontrakter er ettertraktet vare blant norske småkraftutbyggere. Og med rundt 350 konsesjoner igjen å bygge er det fortsatt noen igjen…

Stort potensial for ny vannkraft

(05/02-2020) I et debatt-innlegg i Klassekampen 30. Januar fra vindorganisasjonen NORWEA hevdes det at potensialet for oppgradering av vannkraft er på…

Alle taper på grunnrenteskatt for småkraft

(27/09-2019) Småkraftbransjen forsvinner som en drivende kraft i distriktene dersom redaktør Øyvind Lie i Energiteknikk får viljen sin. Det vil absolutt…

Skal vi virkelig legge ned grønn verdiskapning i distriktene?

(24/09-2019) Småkraftbransjen stiller seg uforstående til redaktør Øyvind Lie i Energiteknikks ønske om å skatte småkraften hardere. Blant de som har…

Bærekraftig klimakamp

(22/07-2019) I innlegget «Klimaskam og stolte arter» i Nationen den 16. juli skriver Hans Bårdsgård godt om klimakamp, miljøvern og motsetningsforholdet…
Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog