Lastar Hendingar
  • Denne hending er over.

Småkraftmøte generasjonsskifte/ årsmøte Stranda

25. februar @ 18:00 - 21:00

Invitasjon til fagmøte GENERASJONSSKIFTE OG SMÅKRAFT i samarbeid med Sparebanken Møre på Storfjord Kulturhus, Stranda tysdag 25.02 kl. 18-21 med årsmøte i Småkraftforeninga Møre og Romsdal til slutt

Alle medlemmer og andre småkraftinteresserte vert med dette invitert til fagmøte generasjonsskifte og småkraft pluss årsmøte tysdag 25. februar kl. 18.00 Storfjord Kulturhus, Stranda. Sparebanken Møre er vertskap for den faglege delen av programmet.

 

Her er link til Kulturhuset:

https://kart.1881.no/stranda/6200-stranda/oeyna-1

Av omsyn til serveringa må vi ha påmelding til møtet til organisasjonsrådgjevar Terje Engvik, tlf. 975 17 111, e-post terje@smakraftforeninga.no,  gjerne så snart som mogleg og seinast innan 20. februar.

 

Program

 

  • Status og nytt i næringa v/ dagleg leiar Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga
  • Verdsetting av fallrett og kraftverk – bokført eigenkapital vs reell verdi v/ Petter Sætre, bransjeansvarleg småkraft – Sparebanken Møre
  • Generasjonsskifte – avtaleverk og praktisk erfaring v/ Jon Gimmestad – rekneskapsførar i Accountor
  • Pause og enkel servering
  • Generasjonsskifte – tilpassingar – organisering v/ Øyvind Kraft – partnar i Wahl-Larsen Advokatfirma AS
  • Årsmøte i Småkraftforeninga Møre og Romsdal v/ Lars Petter Øye – koordinator i interimsstyret for revitalisering av Småkraftforeninga Møre og Romsdal – sjå eige vedlegg.

Vel møtt til småkraftmøte til alle småkrafteigarar, fallrettseigarar og andre småkraftinteresserte!

Detaljar:

Dato
25. februar
Tid:
18:00 - 21:00

Arrangør

Sparebanken Møre og Småkraftforeninga

Lokale

Storfjord Kulturhus, Stranda
Øyna 1
Stranda, 6201 Norway
+ Google-kart
Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog