Om foreninga

Småkraftforeninga

 

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg på talerstolen under Småkraftdagane 2017 i Bergen. Den gangen som statssekretær i OED.

Småkraftforeninga er organisasjonen for småkraftnæringa og representerer de som eier småkraftressurser, har bygd ut eller ønsker å bygge ut, eller har spesiell interesse for småkraftnæringen.

Foreningas medlemmer har rundt 400 kraftverk i drift.  I tillegg kommer  ca. 200 medlemmer i planfase. Kraftverkene dekker hele spekteret av småskala vannkraftanlegg, fra mikrokraft på 20 kW til store småkraftverk med en installert effekt på 10 MW.

En stor del av foreningas virksomhet er å representere småkraftinteressene i politikk, samfunn og media. Foreninga driver aktivt næringspolitisk arbeid, og får stadig gjennomslag langt ut over organisasjonens størrelse. Foreninga har egen virksomhet opp mot driftsmedlemmene med medlemsforsikring for kraftverk og Kraftlosen som er et system for kvalitetssikring og internkontroll. Det arrangeres også faglige kurs for medlemmene.

Videre tilbyr foreninga avtale for omsetning av kraft, advokattjenester og småkraftfaglig rådgivning til rabattert pris, avtaler for omsetning av grønne verdier, gratis adgang til Småkraftdagene og abonnement på Småkraftnytt.

Foreninga drifter denne nettsida, gir ut fagbladet Småkraftnytt fire ganger i året og arrangerer en av verdens største faste småkraftmesser, Småkraftdagene, i mars hvert år.

Styret velges på årsmøte som hvert år avholdes i forbindelse med Småkraftdagene.
Foreninga holder til i Oslo sentrum.  • Ny-annonse Skagerak
  • Annonse Småkraftkonsult


Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog