Ansatte

Ansatte i Småkraftforeninga

 

Knut Olav Tveit

Daglig leder

Mobil 414 76 390 / knut.olav@smakraftforeninga.no

Knut Olav er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og journalist fra Universitetet i Stavanger med erfaring fra fag- og lederstillinger innen kommunikasjon og journalistikk. Han har befalsutdanning fra Infanteriet og er kaptein ved Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08.

 

.

Terje Engvik

Organisasjonsrådgiver

Mobil 97517111 / terje@smakraftforeninga.no

Terje er skogbruksutdannet med tilleggsutdannelse innen øk. /adm. og jus med spesialisering i vassdrags- og energijus.  Mangeårig yrkesbakgrunn som leder i skogsamvirket og prosjektleder for småkraft og vindkraft i Norges Bondelag.  Terje har erfaring som styreerfaring flere selskap / organisasjoner.

 

Øystein Grundt

Spesialrådgiver småkraft

Mobil:90198216 / oystein@smakraftforeninga.no

Øystein er naturgeograf  med hovedfag i hydrologi fra Universitetet i Oslo og var i en årrekke seksjonsleder i Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) med ansvar for småkraftkonsesjoner. Øystein begynte i NVE i 1996 og jobbet med konsesjonssaker fra 1997.

 

Mikkel Aanderaa

Prosjektleiar/web-administrator

Mobil 91303303 / mikkel@smakraftforeninga.no

Mikkel er utdanna journalist frå Norsk Journalisthøgskole og har jobba i ulike TV og avismedier. Jobbar også med ulike web-løysingar og breibandsutbygging.

 

   • Ny-annonse Skagerak
  • Annonse Småkraftkonsult


Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog