Forsikring
Småkraftforeninga

Småkraftforeninga har fremforhandlet en forsikringsordning med Marsh AS, en verdensledende aktør innen forsikringsmegling. Det denne ordningen betyr for deg som medlem, er at dine forsikringer til en hver tid er konkurransedyktige på bådepris og vilkår. Du kan også være trygg på at det er et team med stor kompetanse og lang erfaring fra bransjen som står bak alle forsikringstekniske råd.

 

Hvem er vi?
Marsh AS:

Marsh er en stor aktør innen forsikringsmegling og risikostyring. Vi hjelper medlemmene i Småkraftforeninga å definere, designe og levere innovative, skreddersydde løsninger. Ditt kraftverk vil på denne måten oppnå en effektiv risikostyring. I Norge har selskapet kontorer i Oslo, Stavanger og Kristiansand.

KLP Skadeforsikring:

Gjennom en anbudsforespørsel foretatt av Marsh, ble KLP Skadeforsikring valgt som forsikringsleverandør for Småkraftforeninga. KLP Skadeforsikring er et heleid datterselskap av KLP. Morselskapet er mest kjent for pensjonsforsikringer til kommuner og fylkeskommuner. Skadeforsikring ble startet opp for ca. 20 år siden, og har hatt vannkraft som et stort satsningsområde de siste 3 årene.

Hvordan få tilbud?
Du kontakter Marsh (kontaktinformasjon finner du lenger ned) slik at de får avdekket forsikringsbehovet ditt, samt innhentet nødvendig informasjon. Marsh AS sender deg et uforpliktende tilbud, som er tilpasset ditt kraftverk.

Last ned informasjonsskjema som du kan fylle ut online her.

Eller du kan fylle ut skjemaet og sende det til:  smakraftforsikring@marsh.com

Småkraftforsikring:
Gjennom anbudsprosessen som Marsh foretok i 2016, ble KLP Skadeforsikring valgt på bakgrunn av markedets beste vilkår og pris. Det betyr for deg, at alle plutselige og uforutsette skader, i tillegg til driftstap som følge av en slik hendelse, er dekket.

Småkraftforsikring vil kunne tilby følgende merverdi for ditt kraftverk:

Reduserte premiekostnader
Forutsigbarhet mht. premieutvikling
Profesjonelle og riktige forsikringsløsninger
Forsikringsvilkår tilpasset småkraftverk
Full markedstilgang gjennom nøytral rådgivning
Premienivået vil kunne variere, på grunn av individuelle vurderinger av de enkelte kraftverk. Påvirkningsfaktorer kan være:

Produsent av generator, turbin og styringssystemer
Vedlikeholdsrutiner, overvåking og tilsyn
Plassering i forhold til dam og vassdrag
Sikkerhetssystemer og automatisk varsling
Kraftlosen eller lignende kvalitetssystem

For mer informasjon kan du kontakte:

Marsh AS:

Otto Færøvik, tlf:975 68 680

Øyvind Berg, tlf: 934 87 085

Kine Rød, tlf: 474 50 544

E-post: smakraftforsikring@marsh.com

Småkraftforeninga:

Knut Olav Tveit, tlf: 414 76 390

Knut.olav@smakraftforeninga.no

Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog