Rekn ut kva du kan få ut av vassdraget ditt

Skriv inn høgdeskilnaden mellom inntak og turbin i det øvste feltet. I det neste feltet fyller du inn gjennomsnittleg avrenning pr kvadratkilometer. I det tredje feltet fyller du inn nedslagsfeltet. Trykk deretter på ‘Kalkuler’. Svaret viser kor mykje kraft du teoretisk kan få ut av vassdraget ditt. Merk at dette berre er ei indikativ utrekning. Resultata må kvalitetssikras og bør ikkje nyttas til å ta kommersielle avgjerder.
.

Rekn ut teoretisk effekt:

Fallhøgde:
m

Avrenning pr km2 :
(l/sek)

Nedslagsfelt :
km2

Teoretisk effekt:
kw

Rekn ut røyrdiameter:

Vassmengde:
l/s
Lengde på rørgate :
m
Tillatt trykktap pga friksjon :
bar (1 bar tilsvarar omlag 10 meter fall)


Teoretisk diameter på rørgate:
cm

Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog