En lydhør forsamling med behøring Covid-19 avstand seg i mellom, blir oppdatert på generasjonsskifte på lokalmøte på Tonstad i Sirdal 13. oktober 2020.

Last ned fagstoff om generasjonsskifte

 

Småkraftforeningas lokalmøter hvor generasjonsskifte er tema har alltid godt oppmøte. Her legger vi ut presentasjonene fra foredragsholderne til nedlasting. 

Foredragene har ulik vinkling og detaljeringsgrad. De kan også variere i alder men bidrar til å gi innsikt i det kompliserte temaet “generasjonskifte i småkraftverk”.  Fleer av foredragsholderne vil være aktuelle som rådgivere ved generasjonsskifte.

Ønsker du å delta på et lokalmøte hvor dette er tema? Møtene kungjøres både på foreningas nettsider og i e-post til de som bor i rimelig nærhet til møtestedet.

Last ned her:

  • Foredrag av foreningas medlemsadvokat Øyvind Kraft, 2020.
  • Foredrag av siviløkonom Petter Sætre, Sunnmørsbanken, 2020.
  • Foredrag av daglig leder Jon Gimmestad, Accountor Gloppen, 2020
  • Foredrag av advokatene Sindre Oftedal og Finn Eide, Haver Advokatfirma, 2020.
  • Foredrag av statsautorisert revisor Britt Kjersti Ljones Jåstad, SR Bank Regnskapshuset, 2019.
  • Foredrag av advokat Ole Kristian Nag, advokatfirmaet Rasmussen & Broch, 2019.
  • Foredrag av advokat Asbjørn Løvik, Sunnfjordadvokatene, 2019.
  • Foredrag av siviløkonom Petter Sætre, Sunnmørsbanken, 2009.

 

 

 

 

 

Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog