Medlemsfordeler

Medlemsfordeler

 

 • Din talsmann. Småkraftforeninga taler bransjens sak overfor viktige interessenter i samfunnet: Storting, regjering, departementer og direktorat som NVE og DSB.
 • Hjelp i det daglige. Gratis rådgivning og veiledning fra foreingas ansatte. Tilgang til foreningas nettverk.
 • God forsikring. Tilbud fra Marsh/ KLP på Småkraftforsikring som har senket prisnivået i markedet med 20-40 prosent.  Kontaktpersoner i Marsh: Geir Israelsen, tlf: 988 88 772. eller Øyvind Berg, tlf: 934 87 085. E-post: smakraftforsikring@marsh.com. Les mer her.
 • Omsetninga av kraft og grønne verdier. Småkraftavtalen med Skagerak for omsetning av kraft, opprinnelsesgarantier og elsertifikater. Kontaktperson: Barbro Årvik 412 98 434.  SkagerakForvaltning@skagerakenergi.no
 • Kvalitetsstyring. Kraftlosen er foreningas kosteffektive system for kvalitetsstyring, internkontroll og HMS. Kontakt organisasjonsrådgiver Terje Engvik for tilbud på epost terje@smakraftforeninga.no eller telefon 97 51 71 11.
 • FSE-kurs. Alle vakter ved småkraftverk som skal betjene brytere og vern må hvert tredje år gjennomføre elsikkerhetskurs. Dette er lovpålagt. Kontakt organisasjonsrådgiver Terje Engvik for informasjon om når foreninga har kurs nær deg. terje@smakraftforeninga.no eller 97 51 71 11.
 • Juridisk rådgivning og bistand. Rabatterte juridiske tjenester gjennom Advokatfirma Wahl-Larsen. Kontakt: medlemsadvokat Øyvind Kraft. Tlf. 22 01 06 70 Mob. 91 87 87 19 Epost mailto:oyvind.kraft@wla.no Første konsultasjon er gratis og det er rabatt på timeprisen.
 • Forvaltning av eierskap. Krafthuset Melbye (www.krafthuset.no) bistår med verdivurdering, finansieringsråd, avtaler om falleie, strategi og annet rettet mot småskala vannkraft. En time gratis rådgivning på telefon. Kontakt Finn Lundstedt, 48 40 04 76 / fl@krafthuset.no
 • Fagblad. Småkraftforeningas medlemmer får abonnement på bransjebladet Energi til halv pris. For bestilling/forespørsel, send epost til abo@energi-nett.no eller ring 22 00 11 50.
 • Bransjens møteplass. Gratis adgang til Småkraftdagane som årlig samler hele småkraftbransjen med 400 deltakere og 50 utstillere.
 • Småkraftnyheter. Småkraftnytt på papir tilsendt fire ganger i året.
 • Nyheter på nett. Oppdatert nettside med siste nytt fra småkraftbransjen.

Meld deg inn her. • Ny-annonse Skagerak
 • Annonse Småkraftkonsult


Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog