Program mandag 2020

Program mandag 30. mars 2020 – NVE-dagen

Start Slutt Program
11:00 11:15 Velkommen – Rune Flatby, NVE
11:15 11:35 Miljøtilsynet – Hvor trykker skoen i småkraftbransjen? – Mari Hegg Gundersen, NVE
11:35 11:55 Konsesjonsavdelingens føremelding – Øystein Grundt, NVE
11:55 12:15 Kaffepause og messevandring
12:15 12:35 Klassifisering av dammer og trykkrør – har anlegget riktig klasse? – Roar Sivertsgård, NVE
12:35 13:00 Hvilke endringer i klima og hydrologi har vi allerede observert og hvordan blir framtiden? – Hege Hisdal, NVE
13:00 14:00 Mingle-lunsj og messevandring
14:00 14:10 Omløpsventiler – hvor, når, hvorfor? – Rune Moe, NVE
14:10 14:20 Erfaringer etter tilsyn med omløpsventiler – Jon Atle Eie, NVE
14:20 14:40 FoU-prosjekt: Styringssystem for omløpsventiler – Eirik Vee Natvik, Sweco
14:40 14:55 Programmering av omløpsventiler – Ørjan Engstrøm, Sinus Elektro
14:55 15:15 Kaffepause og messevandring
15:15 15:35 Tilknytning med vilkår om utkobling eller betale for nytt nett? – Christina Sepulveda, NVE
15:35 15:50 Elsertifikater – måloppnåelse i 2019 og veien videre – Frida Hugaas Aulie, NVE
15:50 16:10 Utvikling i nordisk- og europeisk kraftmarked mot 2040 – Ingvild Vestre Sem, NVE
16:10 16:30 Lønnsomhetsvurderinger i konsesjonsbehandlingen – Carl Andreas Veie, NVE
16:30 Oppsummering og avslutning – Mari Hegg Gundersen
17:00 Messevandring
18.00 22:30 Bussavgang til kveldsarrangement: Flymuseet med aperitif og buss videre til Strandhuset med buffét. Første bussavgang tilbake til hotellet 22:00

SpareBank 1 SR-bank støttar småkraftdagane

  • Ny-annonse Skagerak
  • Annonse Småkraftkonsult
Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog