Program onsdag 20. mars 2024

Start Slutt Program
07:00 09:00 Frokost
09:00 09:20 Kraftlosen – Småkraftforeningas internkontrollsystem
v/Terje Engvik Småkraftforeninga [VIDEO]
09:20 09:40 Innlevering av skattemelding for småkraftverk i nytt system [PDF]
Arild Fossøy, seniorskattejurist, Skatteetaten [VIDEO]
09:40 10:00 Disse elsikkerhetsreglene er viktigst for småkraften
v/Frode Kyllingstad, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [PDF] [VIDEO]
10:00 10:30 Kaffepause og messevandring
10:30 10:50 Miljøtilsynet forteller – salen lytter
Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef, NVE [PDF] [VIDEO]
10:50 11:10 Hvordan unngå negative priser [PDF]
Kjartan Vik, Skagerak Energitjenester [VIDEO]
11:10 11:30 Omsetning av opprinnelsesgarantier – hvordan oppnå best pris
John Ravlo, Ecohz [PDF] [VIDEO]
11:30 11:45 Solkraft i vannveien -en uforløst ressurs
Arne Jakobsen, Endra [PDF] [VIDEO]
11:45 12:30 Minglelunsj og messevandring
12:30 12:45 Falleigaren – Introduksjon til en gratis og brukervennlig kraftverks-app for kraftverksfolket [PDF] [VIDEO]
Thomas Bjørnerud, Captiva AS, Knut Olav Tveit, Småkraftforeninga 
12:45 13:00 Etablering av ladestasjon på småkraftverk – lokalsamfunnet jubler
Oddbjørn Brunstad, utbygger & Knut Olav Tveit, Småkraftforeninga [PDF]  [VIDEO]
13:00 13:20 Kaffepause/nedrigging/avslutning (for de fleste)
13:20 15:00 Kraftlosen – introduksjon, repetisjon og erfaringsutveksling

Terje Engvik, Småkraftforeninga

 

  • Ny-annonse Skagerak
  • Annonse Småkraftkonsult
Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog