Program onsdag 20. mars 2024

Start Slutt Program
07:00 09:00 Frokost
09:00 09:20 Kraftlosen – Småkraftforeningas internkontrollsystem

v/Terje Engvik Småkraftforeninga

09:20 09:40 Innlevering av skattemelding for småkraftverk i nytt system

Arild Fossøy, seniorskattejurist, Skatteetaten

09:40 10:00 Disse elsikkerhetsreglene er viktigst for småkraften

v/Frode Kyllingstad, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

10:00 10:30 Kaffepause og messevandring
10:30 10:50 Miljøtilsynet forteller – salen lytter

Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef, NVE

10:50 11:10 Hvordan unngå negative priser

Kjartan Vik, Skagerak Energitjenester

11:10 11:30 Omsetning av opprinnelsesgarantier – hvordan oppnå best pris

John Ravlo, Ecohz

11:30 11:45 Solkraft i vannveien -en uforløst ressurs

Arne Jakobsen, Endra

 

11:45 12:30 Minglelunsj og messevandring
12:30 12:45 Falleigaren – Introduksjon til en gratis og brukervennlig kraftverks-app for kraftverksfolket

Thomas Bjørnerud, Captiva AS, Knut Olav Tveit, Småkraftforeninga

12:45 13:00 Etablering av ladestasjon på småkraftverk – lokalsamfunnet jubler

Oddbjørn Brunstad, utbygger & Knut Olav Tveit, Småkraftforeninga

13:00 13:20 Kaffepause/nedrigging/avslutning (for de fleste)
13:20 15:00 Kraftlosen – introduksjon, repetisjon og erfaringsutveksling

Terje Engvik, Småkraftforeninga

 

  • Ny-annonse Skagerak
  • Annonse Småkraftkonsult
Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog