Program Småkraftdagane onsdag 1. april 2020

Start Slutt Plenumsal Sal 2 Sal 3 Sal 4
09:00 09:20 Kraftlosen – ny og oppgradert versjon av internkontrollsystemet Organisasjonsrådgiver Terje Engvik
09:20 09:40 Hvilke elsikkerhetsbestemmelser er viktigst for småkraftverkene?

Frode Kyllingstad, DSB

09:40 10:00 Vannveier i fjell – Boring is not boring

Daglig leder Rune Skjevdal, Norsk Grønnkraft Utbygging.

10:00 10:20 Generasjonsskifte kan gå bra – eller veldig galt!
10:20 10:50 Kaffepause og messevandring
10:50 11:10 Hvilke skader bør du være forberedt på? Hva gjør du når skaden har inntruffet? Gjennomgang av konkrete hendelser med fokus på skader og skadeforebyggende arbeid.

Marsh & KLP

11:10 11:40 Batterier – en del av det grønne skiftet?

Hvor fleksibelt blir ditt elvekraftverk?

Liana Haugan og Andreas Brunner, Hydrogrid.

11:40 12:00 Eiendomsskatt for småkraftverk

Skatteetaten

12:00 13:00 Lunsj og messevandring
Sesjon 3: FSE-kurs

NB! Starter 12:30

kr 1.900 for medl, elles 2.500 (MVA-fritt)

 

 

 

Sesjon 1: Leverandørtreff:

·       Hva lærte vi i høst?·       Kjempemarked Island

Sesjon 2:
Kurs i ny Kraftlosen:
Hydrogenseminar – sesjon 4
13:00 13:10 Grunnrenteskatten traff oss alle – behov for næringspolitisk leverandørsamarbeid?

Innledning og diskusjon

Daglig leder Knut Olav Tveit, Småkraftforeninga

 

Island vil ha småkraft! Store muligheter for norsk leverandørindustri

For nåværende og nye Kraftlosen-brukere Åpning v/Styreleder Steffen Møller Holst, Norsk Hydrogenforum og styreleder Lars Emil Berge, Småkratforeninga

Fra smell til Hellesylt Hydrogen Hub. Hydrogenåret siden sist generalforsamling

Steffen Møller Holst

 

 

13:10 13:30
13:30 13:50
13:50 14:10
14:10 14:30 Kaffepause og messevandring Kaffepause
14:30 14:50 Island fortsetter:

–        Stort småkraftpotensial
–        Kraftsystemet
–        Prisdannelse
–        Eierskap

Foredragsholdere

kommer

Kurs i ny Kraftlosen fortsetter FSE-kurs fortsetter Kan hydrogen sikre verdien av norske gassressurser?
Europa jakter nullutslipp.
Eivind Magnus, seniorpartner, Thema Consulting.Hydrogen – neste steg i den grønne revolusjonen til sjøs.Representant for Norled som planlegger 2 H2-ferger sjøsatt i 2021.

 

14:50 15:10
15:10 15:30 FSE-kurs slutt
kl. 15.30
15:30 Vel hjem!

Sparebank1 SR-bank støttar småkraftdagane:

Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog