Program onsdag 2020

Program Småkraftdagane onsdag 1. april 2020

Start Slutt Plenumsal Sal 2 Sal 3 Sal 4
09:00 09:20 Kraftlosen – ny og oppgradert versjon av internkontrollsystemet Organisasjonsrådgiver Terje Engvik
09:20 09:40 Hvilke elsikkerhetsbestemmelser er viktigst for småkraftverkene?
Frode Kyllingstad, DSB
09:40 10:00 Vannveier i fjell – Boring is not boring
Daglig leder Rune Skjevdal, Norsk Grønnkraft Utbygging.
10:00 10:20 Generasjonsskifte kan gå bra – eller veldig galt!
10:20 10:50 Kaffepause og messevandring
10:50 11:10 Hvilke skader bør du være forberedt på? Hva gjør du når skaden har inntruffet? Gjennomgang av konkrete hendelser med fokus på skader og skadeforebyggende arbeid.
Marsh & KLP
11:10 11:40 Batterier – en del av det grønne skiftet?
Hvor fleksibelt blir ditt elvekraftverk?
Liana Haugan og Andreas Brunner, Hydrogrid.
11:40 12:00 Eiendomsskatt for småkraftverk
Skatteetaten
12:00 13:00 Lunsj og messevandring
Sesjon 3: FSE-kurs
NB! Starter 12:30kr 1.900 for medl, elles 2.500 (MVA-fritt)
Sesjon 1
Leverandørtreff:
Hva lærte vi i høst?Kjempemarked Island
Sesjon 2
Kurs i ny Kraftlosen
Hydrogenseminar – sesjon 4
Grunnrenteskatten traff oss alle – behov for næringspolitisk leverandørsamarbeid?
Innledning og diskusjon
Daglig leder Knut Olav Tveit, Småkraftforeninga
Island vil ha småkraft! Store muligheter for norsk leverandørindustri
For nåværende og nye Kraftlosen-brukere Åpning v/Styreleder Steffen Møller Holst, Norsk Hydrogenforum og styreleder Lars Emil Berge, Småkratforeninga

Fra smell til Hellesylt Hydrogen Hub. Hydrogenåret siden sist generalforsamling
Steffen Møller Holst

14:10 14:30 Kaffepause og messevandring Kaffepause
Island fortsetter:

–        Stort småkraftpotensial
–        Kraftsystemet
–        Prisdannelse
–        Eierskap

Foredragsholdere kommer

Kurs i ny Kraftlosen fortsetter FSE-kurs fortsetter Kan hydrogen sikre verdien av norske gassressurser?
Europa jakter nullutslipp.
Eivind Magnus, seniorpartner, Thema Consulting.Hydrogen – neste steg i den grønne revolusjonen til sjøs.Representant for Norled som planlegger 2 H2-ferger sjøsatt i 2021.
15:30 Vel hjem!

Sparebank1 SR-bank støttar småkraftdagane:

Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog