Program onsdag 2020

Program Småkraftdagane onsdag 1. april 2020

Start Slutt Plenumsal Sal 2 Sal 3 Sal 4
09:00 09:20 Kraftlosen – ny og oppgradert versjon av internkontrollsystemet Organisasjonsrådgiver Terje Engvik
09:20 09:40 Hvilke elsikkerhetsbestemmelser er viktigst for småkraftverkene?
Frode Kyllingstad, DSB
09:40 10:00 Vannveier i fjell – Boring is not boring
Daglig leder Rune Skjevdal, Norsk Grønnkraft Utbygging.
10:00 10:20 Generasjonsskifte kan gå bra – eller veldig galt!
Jon Gimmestad, Accountor Gloppen
10:20 10:50 Kaffepause og messevandring
10:50 11:10 Hvilke skader bør du være forberedt på? Hva gjør du når skaden har inntruffet? Gjennomgang av konkrete hendelser med fokus på skader og skadeforebyggende arbeid.
Marsh & KLP
11:10 11:40 Batterier – en del av det grønne skiftet?
Hvor fleksibelt blir ditt elvekraftverk?
Liana Haugan og Andreas Brunner, Hydrogrid.
11:40 12:00 Eiendomsskatt for småkraftverk
Skatteetaten
12:00 13:00 Lunsj og messevandring
Sesjon 3: FSE-kurs
NB! Starter 12:30kr 1.900 for medl, elles 2.500 (MVA-fritt)
Sesjon 1
Leverandørtreff:
Hva lærte vi i høst?Kjempemarked Island
Sesjon 2
Kurs i ny Kraftlosen
Hydrogenseminar – sesjon 4
Grunnrenteskatten traff oss alle – behov for næringspolitisk leverandørsamarbeid?
Innledning og diskusjon
Daglig leder Knut Olav Tveit, Småkraftforeninga
Island vil ha småkraft! Store muligheter for norsk leverandørindustri
For nåværende og nye Kraftlosen-brukere 13.00   Moderator Daniel Ras-Vidal, konst. generalsekretær Norsk Hydrogenforum

13.05   Velkommen til Rogaland
Alexander Rügert-Raustein, gruppeleder i fylkestinget (MDG Rogaland)

13.15   Introduksjon ved styreleder Steffen Møller Holst, Norsk Hydrogenforum og styreleder Lars Emil Berge, Småkraftforeninga

13.30   Fra smell til Hellesylt Hydrogen Hub. Hydrogenåret siden forrige samling.

Steffen Møller Holst, Markedsdirektør SINTEF industri

13.50   Døråpner for hydrogen i transportsektoren.

Vegard Frihammer, GEO, Greenstat (TBC)

14:10 14:30 Kaffepause og messevandring Kaffepause
Island fortsetter:

–        Stort småkraftpotensial
–        Kraftsystemet
–        Prisdannelse
–        Eierskap

Foredragsholdere kommer

Kurs i ny Kraftlosen fortsetter FSE-kurs fortsetter 14. 30  Kan hydrogen sikre verdien av norske gassressurser? Europa jakter nullutslipp. Eivind Magnus, seniorpartner, Thema Consulting.

14.50   Statkrafts hydrogensatsing og markedsutviklingen for e-fuels (metanol og ammoniakk). Ulf Eriksen, VP Hydrogen, Statkraft

15.10   Ny giv for næringsutvikling. Knut Linnerud, leder Hydrogenklyngen

15.30   Oppsummering

15:30 Vel hjem!

SpareBank 1 SR-bank støttar småkraftdagane:

  • Ny-annonse Skagerak
  • Annonse Småkraftkonsult
Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog