Program Småkraftdagane mandag 27/3-23

Start Slutt Program
08:00 11:00 Registrering og messevandring
Foreningas småkraftaperitiff
Ordstyrer: Knut Olav Tveit
11:00 12:00 Småkraftbransjens tilstandsrapport – hva er status
Øystein Grundt, Småkraftforeninga PDF – Video

Sentrale småkraftaktører ser inn i krystallkula:

    • Carl-Fredrik Lehland, Cadre AS PDFVideo
  • Vibeke Solum, Forte Vannkraft AS PDFVideo
  • Terje Vedeler, Småkraft AS PDFVideo

om

  • Aktivitetsnivå
  • Småkraftens utbyggingspotensial frem mot 2030
  • Kritiske suksessfaktorer
12:00 13:00 Lunsj og messevandring
NVE – dagen PDF for hele NVE-dagen
13:00 13:05 Velkommen
v/Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef, Miljøtilsynet – Vassdragsanlegg
13:05 13:35 Konsesjonsbehandling i NVE, status og prioriteringer, inkl. konsesjonspliktvurdering – Video
v/Carsten Jensen, seksjonssjef, seksjon for vannkraftkonsesjoner
13:35 14:00 Nytt fra Miljøtilsynet – Video
v/Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef Miljøtilsynet
14:00 14:20 Kaffepause og messevandring
14:20 14:40 Høringsutkast til ny digital veileder for detaljplan vannkraftverk
Video
v/Maren Elise Rognerud, avdelingsingeniør, Miljøtilsynet Vassdragsanlegg
14:40 15:10 Gamle rørgater – NVEs forventninger og krav til vedlikehold
Video
v/Kjetil Greiner Solberg, senioringeniør, Miljøtilsynet Vassdragsanlegg
15:10 15:30 Kaffepause og messevandring
15:30 16:00 Sikkerhet for allmennheten – NVEs erfaringer og bakgrunn for dagens krav – Video
v/Roar Sivertsgård, senioringeniør, Damtilsynet

 

 

 

  • Ny-annonse Skagerak
  • Annonse Småkraftkonsult
Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog