Program Småkraftdagane mandag 29/8 2022

Program Småkraftdagane mandag 29. august

 

Start Slutt Program
8:00 11:00 Registrering og messevandring
Foreninga småkraftaperitiff
Ordstyrer Knut Olav Tveit
11:00 12:00 Full fart i Småkraftbransjen – en løypemelding fra aktørene

Aktivitetsprognose de nærmeste årene:

·        Verk under bygging.
·        Planlagte byggestarter
·        Konsesjonsgitt prosjektreserve
·        Nye konsesjonssøknader
·        Småkraftens utbyggingspotensial frem mot 2030
·        Kritiske suksessfaktorer

Øystein Grundt, Småkraftforeninga
Rune Skjevdal NGK
Bjarte Skår, Hywer
Arild Steinsvik, Energiteknikk
Roald Sjo Norsk vannkraft

Innleder og ordstyrer: Knut Olav Tveit, Småkraftforeninga

12:00- 13:00 Lunsj
NVE – dagen
Ordstyrer: Mari Hegg Gundersen
13:00 14:00 Velkommen v/Kristian Markegård, direktør i Tilsyns- og beredskapsavdelingen
Nytt og nyttig fra Energi- og konsesjonsavdelingen v/ Carsten Jensen
Nytt og nyttig fra Miljøtilsynet i NVE v/Mari Hegg Gundersen
14:00 14:20 Kaffepause og messevandring
14:20 15:20 Lønnsomhetsvurderinger i konsesjonsbehandlingen
IK-vassdrag – et livsvarig vennskap for småkraftverka – Hva forventer NVE av utbygger og IK-system i driftsperioden for et småkraftverk?
Anleggskonsesjon – Når og hvorfor må dere ha dette på plass før detaljplangodkjenning?
15:20 15:40 Kaffe pause og messevandring
15:40 16:30 Krav om sluttrapport – hva skal stå der, og hva forventer miljøtilsynet?  
10 år siden idriftsettelse, hva nå? Om revegetering, ansvar, tilsynsarbeid og annen problematikk
18:00   Avreise med buss til 7Fjell bryggerier

 Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog