Program Småkraftdagane mandag 29/8-2022

Start Slutt Program
8:00 11:00 Registrering og messevandring
Foreninga småkraftaperitiff
Ordstyrer Knut Olav Tveit      
VIDEO
11:00 12:00 Full fart i Småkraftbransjen – en løypemelding fra aktørene

Aktivitetsprognose de nærmeste årene:

  • Verk under bygging
  • Planlagte byggestarter
  • Konsesjonsgitt prosjektreserve
  • Nye konsesjonssøknader
  • Småkraftens utbyggingspotensial frem mot 2030
  • Kritiske suksessfaktorer

Øystein Grundt, Småkraftforeninga – Presentasjon
Bjarte Skår, Hywer – Presentasjon
Arild Steinsvik, Energiteknikk Presentasjon
Roald Sjo Norsk vannkraft Presentasjon

Innleder og ordstyrer: Knut Olav Tveit, Småkraftforeninga

 

12:00- 13:00 Lunsj
NVE – dagen
Ordstyrer: Henrik Hveding
VIDEO
13:00 14:00 Velkommen v/Kristian Markegård, direktør i Tilsyns- og beredskapsavdelingen
Nytt og nyttig fra Energi- og konsesjonsavdelingen v/ Kristian Markegård, avdelingsdirektør Presentasjon
Nytt og nyttig fra Miljøtilsynet i NVE v/Marin Elise Rognerud, seksjon for miljøtilsyn vassdragsanlegg
Presentasjon
14:00 14:20 Kaffepause og messevandring
14:20 15:00 IK-vassdrag – et livsvarig vennskap for småkraftverka  – Hva forventer NVE av utbygger og IK-system i driftsperioden for et småkraftverk? v/Sigrun Birkeland Rawcliffe, MiljøtilsynetPresentasjon
15:00 15:20 Om å komme seg på nett – småkraftverk og nettkonsesjon v/Laila Perine Høivik, Energi- og konsesjonsavdelingen
Presentasjon
15:20 15:40 Kaffe pause og messevandring
15:40 16:00 Lønnsomhetsvurderinger i konsesjonsbehandlingen v/Carl Andreas Veie, Energi- og konsesjonsavdelingen
Presentasjon
16:00 16:10 Oppsummering
18:00   Avreise med buss til 7Fjell Bryggeri
  • Ny-annonse Skagerak
  • Annonse Småkraftkonsult
Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog