Program Småkraftdagane onsdag 29/3-23

    PLENUMSSAL
09:00 09:20 Kraftlosen – Småkraftforeningas internkontrollsystem VIDEO
Terje Engvik, Småkraftforeninga
09:20 09:40 Høyprisbidraget – problemstillinger og erfaringer PDF 
Thorn T. Ekholdt, spesialrevisor Skatteetaten VIDEO
09:40 10:00 Disse elsikkerhetsreglene er viktigst for småkraften PDF
Frode Kyllingstad, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap VIDEO
10:00 10:20 Småkraftens rolle i Vestlands nye regionale plan for fornybar energi PDF
Sølve Sondbø, seksjonssjef, Vestland fylkeskommune VIDEO
10:20 10:40 Bærekraft i praksis: ESG-fokus i småkraftutbygging PDF
Anette Brådland, Cadre AS og Ingrid Welde, Tinfos AS VIDEO
10:40 11:10 Kaffepause og messevandring
11:10 11:30 Stort småkraftpotensiale i offentlige vannverk PDF
Bjarte Skår, Småkraft AS VIDEO
11:30 11:50 Småkraft og solkraft – lokal energiproduksjon i fint samvirke PDF
Marius Knagenhjelm, Kaupanger hovedgård, Torje Evensen, Multiconsult VIDEO
11:50 12:00 All kraftverksinfo rett i lomma PDF
– en brukervennlig introduksjon til kraftverksappen VIDEO
Foredragsholdere: Knut Olav Tveit, Småkraftforeninga og Thomas Bjørnerud, Captiva
12:00 13:00 Minglelunsj og messevandring
    PARALLELLSESJONER
    Sal 1 Sal 2 Sal 3
13:00 14:00 Kurs i Kraftlosen
Nettverkssamling for kraftlosenbrukere. Gjennomgang av systemet og erfarings-
utveksling. Passer også for deltakere som vurderer å benytte Kraftlosen og ønsker
en grundig gjennomgang av systemet
FSE-kurs
NB! Starter 12:30
Arne Mila
Fagkurs elektro
Fortsatt for mange generatorskader VIDEO
Felterfaringer, forsikringskonsekvenser og kurstilbud

  • Ronny Solberg, Motor og Generatorservice
  • Øyvind Berg, Småkraftforsikring
  • Knut Olav Tveit, Småkraftforeninga
14:00 14:30 Kaffepause og messevandring
14:30 15:30 Kurs i Kraftlosen (forts.) FSE-kurs (forts.)  
  • Ny-annonse Skagerak
  • Annonse Småkraftkonsult
Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog