Program Småkraftdagane onsdag 31/8-2022

Start Slutt Plemumssal  
09:00 09:20 Kraftlosen – Småkraftforeningas internkontrollsystem Terje Engvik, Småkraftforeninga

VIDEO

09:20 09:40 Elavgiften fra kraftproduksjon – hvem er fritatt og hvem er registeringspliktig Katrine Leikvoll, Skatteetaten

VIDEO     Presentasjon

09:40 10:00 Disse elsikkerhetsreglene er viktigst for småkraften Frode Kyllingstad, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
VIDEO   Presentasjon
10:00 10:30 Økende interesse: Et mikrokraftverk blir til Samson Fugleberg, Hordaland rørteknikk

VIDEO   Presentasjon

10:30 11:00 Kafffepause og messevandring
11:00 11:15 Salg av avgiftsfri kraft fra mikrokraftverk – rapport fra pilot Charlotte Vågsland Kraftannmelding VIDEO
Presentasjon
11:15 11:30 Småkraftforeningas nye avtale for utleie av vannfall Terje Engvik, Småkraftforeninga VIDEO
Presentasjon
11:30 12:00 Falleigaren – dynamiske nøkkeltall fra ditt verk. Gratis IKT-vertøy. Thomas Bjørnerud, Captiva og  Knut Olav Tveit, Småkraftforeninga VIDEO
Presentasjon
12:00 13:00 Minglelunsj og messevandring
    PARALLELLSESJONER
    Sal 1 Sal 2 Sal 3
13:00 14:00 Kurs i kraftlosen FSE-kurs NB! Starter 12:30 Nye erfaringer bekrefter: Mange feil på generator

VIDEO

    Nettverkssamling for kraftlosenbrukere. Gjennomgang av systemet og erfarings- Dagfinn Nilssen Generator – hullet i småkraftens vedlikehold  – Knut Olav Tveit, Småkraftforeninga
    utveksling. Passer også for deltakere som vurderer å benytte Kraftlosen og ønsker en grundig gjennomgang av systemet Fagkurs elektro Dette fant vi – ferske erfaringer og bilder fra generatorservice landet rundt – Ronny Solberg, Motor & Generator service

Presentasjon

Slik blir de nye forsikringskravene til generatorvedlikehold

 Øyvind Berg, Marsh
Presentasjon

14:00 14:30 Kaffepause og messevandring
14:30 15:30 Kurs i kraftlosen (forts.) FSE-kurs (forts.)  

0920 – Småkraftdagane 2022 – Innlegg fra Skatteetaten

 

  • Ny-annonse Skagerak
  • Annonse Småkraftkonsult
Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog