7000 norske grunneiere utnytter vannfallene sine til småkraft. Her ser du 16 av dem. Klikker du på bildet kan du lese om deres erfaringer i temaheftet «Falleigaren».

Her ser du driverne i småkraftrevolusjonen

 

Norske bønder og grunneiere – 7000 i tallet – er motoren i en rivende utbygging av småkraftverk de siste to tiårene.

Den moderne småkraftrevolusjonen startet på 2000-tallet. Lokale falleiere står bak utbygging av over 6 TWh ren, fornybar strøm. I tillegg kommer rundt 2,5 TWh i prosjekter med konsesjon som venter på utbygging. Om alt bygges gir dette alene et bidrag til BNP på ca. 63 milliarder kroner og 9000 årsverk, hvor de fleste utføres i distriktene (Basert på tall fra Thema Consulting).

Denne rivende utviklingen har sitt utspring i en villet politikk kombinert med stå-på-vilje fra tusener av grunneiere over store deler av landet. Småkraftrevolusjonen er tuftet på:

  • En villet politikk for klima og distrikter. Ut over 2000-tallet la myndighetene til rette for småkraft. Det ble enklere å få konsesjon. Grunneieren kunne velge å bygge kraftverket selv eller leie ut vannfallet i en tidsbegrenset periode.
  • En tusenårig tradisjon for lokal eiendomsrett. Bonden har hatt rett til egne vannfall til alle tider.  Tidlige spor av dette ser vi eksempelvis i Magnus Lagabøters Landslov  I moderne tid kom bondens rettigheter under press fra offentlige kraftselskaper som tok vannfallene til eget bruk. Fra siste tusenårsskifte la myndighetene imidlertid til rette for utbygging i grunneiers regi.
  • Løfting i flokk. Det var stort engasjement for å sette bonden i stand til å utnytte egne vannfall. NVE kartla alle småkraftmuligheter og ga veiledning. Organisasjoner som Bondelaget og Norskog arbeidet med å sikre grunneierens rettigheter juridisk og på andre måter. Underveis i dette vokste  Småkraftforeninga fram.
  • Norsk arvesølv. Om bonden eier kraftverket selv eller leier ut fallretten, er det noe som i regelen ikke endrer seg: Eierskapet til vannfallet. Fallretten følger gården og skal den, unntaksvis, selges har lokaldemokratiet siste ord gjennom krav om kommunal godkjenning.

Lær mer om falleierskapet ved å bruke menyen til høyre eller klikke på banneret under for å lese et temabilag i PDF.

falleigaren

 

Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog