Falleieren – på lag med verden

 

7000 norske bønder og grunneiere bruker vannfallene sine til å støtte opp om tre av FNs viktigste bærekraftsmål: bærekraftige lokalsamfunn og utbygging av ren energi for å løse klimakrisen.

FNs mål for bærekraftig utvikling er De forente nasjoners (FN) felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. De består av 17 hovedmål og 169 delmål. Bærekraftsmålene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Gjennom småkraftutbygging bidrar bønder og grunneiere til flere av disse, men her har vi særlig plukket ut tre:

  • Mål 7: Sikre tilgang til bærekraftig energi som alle kan ha råd til.
  • Mål: 11: Gjøre byer og samfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.
  • Mål: 13: Handle umiddelbart for å stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensene.

Hvordan gjør bonden dette? Gjennom småkraftutbygging sikrer bonden lokal verdiskaping og bosetting. Og han lager fornybar energi som bidrar til løse klimakrisen.

 

 

 

Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog