Held på grunnrenta: Grunneigarane på Skråvadalselva i Kolsvik i Bindal har etter ei vellukka utbygging av Grytendal kraftverk inngått samarbeid med Norsk Grønnkraft på utvikling og bygging av Skråvadalen kraftverk.

Grunnrenta er lokal uansett

 

Grunnrente er knytt til utnytting av naturressursar. Grunnrente, eller ressursrente, er avkasting på arbeid og kapital utover kva som er normalt i andre næringar, basert på utnytting av ein avgrensa naturressurs.

Med ein rett forhandla falleigekontrakt for småkraft går grunnrenta (meiravkastinga) frå vassfallet til grunneigaren. Leigetakaren får då normalavkasting på investeringa si.

Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog