Rekn ut kva du kan få ut av vassdraget ditt

Skriv inn høgdeskilnaden mellom inntak og turbin i det øvste feltet. I det neste feltet fyller du inn gjennomsnittleg avrenning pr kvadratkilometer. I det tredje feltet fyller du inn nedslagsfeltet. Trykk deretter på ‘Kalkuler’. Svaret viser kor mykje kraft du teoretisk kan få ut av vassdraget ditt. Merk at dette kun er en indikativ utregning. Resultatene må kvalitetsikres og bør ikke brukes til å ta kommersielle belsutninger.
.
Rekn ut teoretisk effekt:

Fallhøgde:
m
Avrenning pr km2 :
(l/sek)
Nedslagsfelt :
km2

Teoretisk effekt:
kw

Rekn ut røyrdiameter:

Vassmengde:
l/s
Lengde på rørgate :
m
Tillatt trykktap pga friksjon :
bar (1 bar tilsvarar omlag 10 meter fall)

Teoretisk diameter på rørgate:
cm

Her er ein meir avansert formel i Excel
Budsjett-skjema i Excel

Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog