Småkraftrapporten

Småkraftrapporten

Store muligheter i småkraften

Det er gitt over 400 småkraftkonsesjoner som ikke er bygget. Til sammen dreier dette seg om 3,2 TWh fornybar strøm og ferdig utbygd snakker vi om kraftverk verdt 14-15 milliarder kroner.  Bare å søke på disse konsesjonene må ha kostet minst 100 millioner kroner. I tillegg kommer arbeid hos NVE, høringsinstitusjoner og andre.

Rapporten «Samfunnsnytte av småkraft» fra Thema Consulting anslår at utbygging av småkraftpotensialet kan bidra med 56 mrd. NOK2017 til BNP og generere sysselsetting på over 13 200 årsverk over kraftverkenes levetid. Dette er et uutløst potensial for en formidabel verdiskaping ute i norske bygder.

Aktvitetsnivået i småkraften er i dag høyt, men fortsatt er det slik at det er stillstand rundt mange av disse prosjektene. Det ønsker vi i Småkraftforeninga å gjøre noe med. Derfor har vi laget Småkraftrapporten – en samlet oppstilling av potensialet med råd og tips til hvordan et prosjekt kan realiseres. Vi presenterer også noen av de mest sentrale bransjeaktørene.

Med denne rapporten ønsker vi å utløse kreativiteten, handlekraften og stå-på-viljen vi vet finnes i bransjen vår. Her kan du se konsesjonenes beliggenhet i forhold både til hverandre og andre småkraftverk. Bruk menyen eller les rapporten her: Småkraftrapporten 2018

OPPDATERT PER MARS 2021: Nytt kart med 290 konsesjoner og 2 TWH her.

 

 

Knut Olav Tveit

Daglig leder

Småkraftforeninga

   • Ny-annonse Skagerak
  • Annonse Småkraftkonsult


Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog