Profesjonelle utbyggere

Småkraftrapporten

Profesjonelle samarbeidspartnere småkraftutbygging

Her er en oversikt over utbyggerselskaper som eier og bygger småkraftverk gjennom samarbeidsavtaler med grunneiere eller jobber med å realisere småkraftprosjekter på annen måte. Du finner også oversikt over noen andre aktuelle rådgivere. Listene er organisert alfabetisk og er ikke uttømmende. Se også oversikten over utstillere under Småkraftdagane på smakraftdagane.no. Regionale energiselskaper kan også være aktuelle kontaktpunkt.

 

Utbyggere:

 

Bekk og Strøm AS

Kontaktperson: Carl Fredrik Lehland

Telefon: 952 98 298

Epost: cf@bekkogstrom.no

Web: www.bekkogstrom.no (under konstruksjon)

 

Captiva Energi AS

Kontaktperson: David Inge Tveito

Telefon: 918 94 174

Epost: dit@captivacapital.no

Web: www.captivaenergi.no

 

Clemens Kraft AS

Kontaktperson: Svein Mygland

Telefon: 971 70 609

Epost: svein.mygland@clemenskraft.no

Web: www.clemenskraft.no

 

Kambo Energi AS

Kontaktperson: Egil Kambo

Telefon: 905 95 821

Epost: egil@kambokraft.no

 

NGK Utbygging AS

Kontaktperson: Rune Skjevdal

Telefon: 970 22 014

Epost: rs@ngku.no

Web: www.ngku.no

 

Norsk Vannkraft AS

Kontaktperson: Johannes Hjelmstad

Mobil: 480 93 570

Epost: johannes.hjelmstad@norskvannkraft.no

Web: www.blaafall.no

 

OBOS Energi

Kontaktperson: Marius Asheim

Telefon: 415 57 043

Epost: marius.asheim@obos.no

Web: https://www.obos.no/dette-er-obos/datterselskaper-i-obos-konsernet/obos-energi

 

Småkraft AS

Kontaktperson: Halvard Tesdal

Telefon: 915 47 071

Epost: halvard.tesdal@smaakraft.no

Web: www.smaakraft.no

 

Andre:

 

Medlemsadvokat Øyvind Kraft

Spesialkompetanse innen vassdrags- og energirett, ekspropriasjon og skjønn, kraftutbygging, småkraft, vindkraft, elektriske anlegg, konsesjon, fast eiendoms rettsforhold, jordskifte. Medlemsrabatt.

Mobil: 918 78 719

Epost: oyvind.kraft@wla.no

Web:  https://wla.no/menneskene/oyvind-kraft/

 

ECOHZ

Grønne verdier /toppfinansiering

Kontaktperson: Kjetil Røneid

Telefon: 930 93 553

Epost: kjetil.roneid@ecohz.com

Web: www.ecohz.com

 

Cloudberry Advisory

Analyse, strategi og transaksjoner av utbyggingsmuligheter / ferdige verk.

Kontaktperson: Finn Lundstedt

Telefon: 484 00 476

Epost: fl@cloudberrypartners.com

Web: https://www.cloudberrypartners.com/cloudberry-advisory/

 

Norsk Kraft AS

Rådgivning småskala vannkraft.

Kontaktperson: Roald Sjo

Telefon: 952 36 340

Epost: rs@norskkraft.no

Web: www.norskkraft.no

 

Rein Energi AS

Rådgivning vannkraft.

Kontaktperson: Rein Husebø

Telefon: 951 24 454

Epost: rein.husebo@rein-energi.no

Web: www.rein-energi.no

 

   • Ny-annonse Skagerak
  • Annonse Småkraftkonsult


Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog