Program 2019

Program Småkraftdagane 2019 mandag 11. mars 2019 – NVE-dagen

Klikk på tittel på hvert program for å laste ned presentasjonen som PDF.

Start Slutt Program – Ordstyrer denne dagen: Jenny Evjen, NVE
08:00 10:00 Registrering og messevandring
10.00 10.20 Velkommen ved Anne Britt Leifseth, fungerende Vassdrags- og energidirektør
10.20 10.35 Finnes det et liv uten elsertifikater – Øystein Grundt
10.35 10.50 Det Miljøtilsynet vil kontrollere i 2019 – Mari Hegg Gundersen
10:50 11.05 Kaffepause om messevandring
11.05 11.25 Hvordan oppfylle krav til minstevannføring? v/ Sigrun Birkeland Rawcliffe
11:25 11:40 Fiskevennlige småkraftverk – Hvordan drifte en omløpsventil? v/ Lars Midttun
11.40 12:00 Hvordan følger vi opp kravene i internkontrollforskriften? v/ Randi Holme
12.00 13.00 Lunsj i messeområdet
13.00 13:20 Utfordringer i bratt terreng – Ole-Jacob Sande, NVE
13.20 13:50 Erfaringer med bygging av kraftverk i bratt terreng – André Aune Bjerke, Norsk Vannkraft og Per Gunnar Alseth, Brødrene Dahl
13.50 14:10 Oppfølging av anlegg i utfordrende terreng – Ole Per Schei, NVE
14.10 14:25 Kaffepause og messevandring
14:25 14.45 Vurderingene vi gjorde ved pakkebehandling i Veitastrond v/ Frank Jørgensen, NVE
14:45 15:05 OBOS om stordriftsfordeler ved flere prosjekter i samme område – Sveinung Rud, OBOS Energi
15.05 15.25 Oppfølging av pakkeutbygging i plan- og byggefasen v/ Ole Per Schei
15.25 15:40 Kaffepause og messevandring
15:40 16:00 Hva koster det å knytte seg til nettet? v/Kjell Rune Verlo, NVE
16:00 16:20 Nytt fra elsertifikatverden v/ Frida Aulie, NVE
16:20 16:40 Hvor konkurransedyktig er småkraften? Fredrik Arnesen, NVE
16:40 17:00 Oppsummering og avslutning – Mari Hegg Gundersen, NVE
17:00 18.00 Messevandring. Utstillinga stenger for dagen kl 18.
18.00 Bergtatt: Tur til grottene på Nås. Datasenter, Båttur i gruvene, kjøttsuppe. Busstransport. Egen påmelding

Program Småkraftdagane tirsdag 12. mars 2019

Klikk på programtittel for å laste ned presentasjonene som PDF

Start Slutt Program
07:00 10:00 Frokost
08:00 10:50 Registrering og messevandring
10:50 11:00 Åpning ved styreleder Lars Emil Berge
11:00 11:20 Åpningsinnlegg ved statssekretær Liv Lønnum i olje- og energidirektoratet (Frp).
11:20 11:50 Hvordan få bygd de 400 småkraftkonsesjonene? Rikspolitisk debatt om rammevilkår. Deltakarar:  Liv Kari Eskeland (H), Else-May Botten (A), Terje Halleland (Frp) og Jan Ove Tryggestad (Sp).
11:50 12:10 Økonomiske utsikter ute og hjemme; Renteoppgang eller nytt rentefall? Sjeføkonom Inge Furre i Sparebanken Møre.
12:10 12:30 Hvor skal prisene? Kraft, sertifikater, opprinnelsesgarantier. Senioranalytiker Olav Botnen. Wattsight.
12:30 13:30 Mingle-lunsj og messevandring
13:30 13:50 Kraftskatten i spill. Ekspertutvalget for beskatning av kraftverk er i arbeid. Daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.
13:50 14:10 Varmere, våtere, villere – økt produksjon eller vann over dammen? Forskningsprosjekt støttet av Småkraft AS. Professor i meteorologi Asgeir Sorteberg, Universitetet i Bergen og administrerende direktør, Halle Aslaksen, Småkraft As.
14:10 14:30 Er EUs nye fornybardirektiv bra for småkraften? Konsulent Adrian Mekki, Thema Consulting.
14:30 14:50 Finansiering, refinansiering, verdisetting av småkraft. Assisterende banksjef Petter Harald Sætre, Sparebanken Møre
14:50 16:00 Messevandring og kaffepause
16:00 Messa stenger
16:30 Årsmøte småkraftforeninga –
Møterom MAGNHILD, 2 etg. Akterseilet (følg skilting)
19:00 19:30 Apretif i festsalen
19:30 23:15 Bankettmiddag med utdeling av småkraftprisen

 

Program Småkraftdagane onsdag 13. mars 2019

Start Slutt Plenumsal Møterom Magnhild – 2. etg Akterseilet Møterom Olav Trygvason – 4. etg Akterseilet
09:00 09:20 Kraftlosen – Kvalitetssystem i utvikling. Organisasjonsrådgiver Terje Engvik
09:20 09:40 Småkraft + gårdsvind = produksjon hele året? Case. Daglig leder Thomas Bjørdal, Norsk Vindenergisenter
09:40 10:00 Nye regelverk (Elhub, Remit, Emir og Mifid 2) – konsekvenser for småkraftnæringa. Seniorrådgiver Cathrine Holtedahl, Skagerak Energi Skagerak Energi
10:00 10:20 Regelverket på elsikkerhetsområdet – hva ser vi etter ved tilsyn av småkraftverk? Sjefingeniør Frode Kyllingstad, DSB Generalforamling
Norsk Hydrogenforum. For delegater.
10:20 10:40 Kaffepause
10:40 11:00 Drift og vedlikehald – Kraftverket, den nye “fjøsen” v/ Bjarte Skår, Brødrene Dahl AS
11:00 11:20 Er du fullforsikret? Erfaringer etter å ha tatt over 100 kraftverk inn i Småkraftforsikring v/ Øyvind Berg, MARSH
11:20 11:40 Automatisert optimalisering av småkraft – vær, vind, marked magasin og tilsig.  Caseksempel. Øyvind Brattland, Haneseth Energi og Liana Haugan, Hydrodgrid
11:40 13:00 Lunsj og messevandring
Sesjon 3:
FSE-kurs
Sesjon 1:
Brennpunkt ny småkraft
Sesjon 2:
Hydrogenseminar
NB! Startar 12:30
13:00 13:10 400 småkraftkonsesjoner er ikke benyttet. Småkraftforeninga inviterer konsesjonærer, investorer, leverandører og bransjefolk til å presentere og drøfte kapasitetsutfordringer, muligheter, barrierer, samarbeidspotensial og andre aktuelle tema fram mot elsertifikatfristen – og gjerne presentere tanker om tiden etter 31.12.21 Spørsmål og kommentarer underveis og plenumssamtale etter innlegg fra:

 • Rune Skjevdal, NGK Utbygging AS
 • Carine Klemmetsen, Energi Teknikk AS
 • Bjarte Skår, Brødrene Dahl AS
 • Lars Haugom, Småkraft AS
 • Kjetil Røneid, Ecohz AS
 • Øistein Mathisen, Clemens Kraft AS
 • Petter Sætre, Sparebanken Møre
 • Stig Østerbrøt, Captiva Energi AS
 • Frode Heksem, Global Hydro Norway AS
Åpning. Fylkesordfører i Møre og Romsdal Jon Aasen (Ap) kr 1.900 for medl, elles 2.500 (MVA-fritt)
13:10 13:30 Blå hydrogen fra Tjeldbergodden med CO2 fangst? Per Sandberg, Equinor
13:30 13:50 Her skjer det! H2 på Nordvestlandet. Lina Vassdal, Møre og Romsdal Fylkeskommune.
13:50 14:10 Hydrogenøkonomiens muligheter i et norsk perspektiv. Partner Eivind Magnus, Thema Consulting.
14:10 14:30 Kaffepause Kaffepause
14:30 14:50 Program Brennpunkt fortsetter Full fart for hydrogen! 2018 oppsummert. Styreleder Steffen Møller-Holst, Norsk Hydrogenforum
14:50 15:10 Grønn transport i rurale strøk. EU-prosjekt rundt Nordsjøen. Daglig leder Thomas Bjørdal, Norsk Vindenergisenter.
15:10 15:30 Fra vannkraft til nullutslipps sjøtransport – nye Ocean Hyway Cluster. Trond Strømgren, Ocean Hyway Cluster.
16:00 Messe stenger Messe stenger Messe stenger


 • Ny-annonse Skagerak
 • Annonse Småkraftkonsult


Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog