Program onsdag

Program Småkraftdagane onsdag 13. mars 2019

Start Slutt Plenumsal Møterom Magnhild – 2. etg Akterseilet Møterom Olav Trygvason – 4. etg Akterseilet
09:00 09:20 Kraftlosen – Kvalitetssystem i utvikling. Organisasjonsrådgiver Terje Engvik
09:20 09:40 Småkraft + gårdsvind = produksjon hele året? Case. Daglig leder Thomas Bjørdal, Norsk Vindenergisenter
09:40 10:00 Nye regelverk (Elhub, Remit, Emir og Mifid 2) – konsekvenser for småkraftnæringa. Seniorrådgiver Cathrine Holtedahl, Skagerak Energi Skagerak Energi
10:00 10:20 Regelverket på elsikkerhetsområdet – hva ser vi etter ved tilsyn av småkraftverk? Sjefingeniør Frode Kyllingstad, DSB Generalforamling
Norsk Hydrogenforum. For delegater.
10:20 10:40 Kaffepause
10:40 11:00 Drift og vedlikehald – Kraftverket, den nye “fjøsen” v/ Bjarte Skår, Brødrene Dahl AS
11:00 11:20 Er du fullforsikret? Erfaringer etter å ha tatt over 100 kraftverk inn i Småkraftforsikring v/ Øyvind Berg, MARSH
11:20 11:40 Automatisert optimalisering av småkraft – vær, vind, marked magasin og tilsig.  Caseksempel. Øyvind Brattland, Haneseth Energi og Liana Haugan, Hydrodgrid
11:40 13:00 Lunsj og messevandring
Sesjon 3:
FSE-kurs
Sesjon 1:
Brennpunkt ny småkraft
Sesjon 2:
Hydrogenseminar
NB! Startar 12:30
13:00 13:10 400 småkraftkonsesjoner er ikke benyttet. Småkraftforeninga inviterer konsesjonærer, investorer, leverandører og bransjefolk til å presentere og drøfte kapasitetsutfordringer, muligheter, barrierer, samarbeidspotensial og andre aktuelle tema fram mot elsertifikatfristen – og gjerne presentere tanker om tiden etter 31.12.21 Spørsmål og kommentarer underveis og plenumssamtale etter innlegg fra:

 • Rune Skjevdal, NGK Utbygging AS
 • Carine Klemmetsen, Energi Teknikk AS
 • Bjarte Skår, Brødrene Dahl AS
 • Lars Haugom, Småkraft AS
 • Kjetil Røneid, Ecohz AS
 • Øistein Mathisen, Clemens Kraft AS
 • Petter Sætre, Sparebanken Møre
 • Stig Østerbrøt, Captiva Energi AS
 • Frode Heksem, Global Hydro Norway AS
Åpning. Fylkesordfører i Møre og Romsdal Jon Aasen (Ap) kr 1.900 for medl, elles 2.500 (MVA-fritt)
13:10 13:30 Blå hydrogen fra Tjeldbergodden med CO2 fangst? Per Sandberg, Equinor  
13:30 13:50 Her skjer det! H2 på Nordvestlandet. Lina Vassdal, Møre og Romsdal Fylkeskommune.  
13:50 14:10 Hydrogenøkonomiens muligheter i et norsk perspektiv. Partner Eivind Magnus, Thema Consulting.  
14:10 14:30 Kaffepause Kaffepause  
14:30 14:50 Program Brennpunkt fortsetter Full fart for hydrogen! 2018 oppsummert. Styreleder Steffen Møller-Holst, Norsk Hydrogenforum  
14:50 15:10 Grønn transport i rurale strøk. EU-prosjekt rundt Nordsjøen. Daglig leder Thomas Bjørdal, Norsk Vindenergisenter.  
15:10 15:30 Fra vannkraft til nullutslipps sjøtransport – nye Ocean Hyway Cluster. Trond Strømgren, Ocean Hyway Cluster.
16:00 Messe stenger Messe stenger Messe stenger


 • Ny-annonse Skagerak
 • Annonse Småkraftkonsult


Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog