Innlegg frå Småkraftdagane

Her er alle innlegga frå Småkraftdagane 2021

Måndag 8/11-21

1 – Velkommen og siste nytt om NVE – Inga Nordberg direktør for Energi- og konsesjonsavdelingen
2 – Status for konsesjonsbehandlinga for småkraftverk – Brit T. Haugen seksjon for ny vannkraft
3 – Status for miljøtilsynet hvordan står det til i byggefasen – Mari Hegg Gundersen seksjon for miljøtilsyn vassdrag
4 – Nettilknytning – Anette Ødegård seksjon for nettkonsesjoner
5 – Oppfølging av småkraftverk i driftsfasen – Rune Engesæter seksjon for damsikkerhet
6 – Erfaringer etter tilsyn med omløpsventiler – Jon Atle Eie seksjon for miljøtilsyn vassdragsanlegg
7 – Ny terrengveileder fra NVE – Jon Atle Eie seksjon for miljøtilsyn vassdragsanlegg

Tysdag 9/11-21

1. Hans Inge Myrvold – Politisk innledning
2. Marius Nilsen – Politisk innledning
3. Terje Vedeler Småkraft AS – Bærekraft
4. Olav Botnen Volue Insight – Hvor er prisene på vei
5. Remy Bilsback – Den økonomiske pulsen inn i 2022
6- Asgeir Sorteberg UiB og Christian Tesdal Småkraft AS – Produksjon ved et endret klima
7. Thomas Bjørnerud Captiva – Falleieren – vår viktigste ressurs – ny grunneiermodul
8. Ronny Solberg Motor & Generator srvice – Moane trafohavari
9. Ruralis – Lokal forankring av fornybar energi

Onsdag 10/11-21

1. Arild Fossøy Skatteetaten – Eiendomsskatt for småkraftverk
2, Øyvind Kraft advokatfirmaet Wahl-Larsen – Jus ved generasjonsskifte
3. Øyvind Brattland Haneseth Energi – Mulighetenes marked!
4. Ragnhild Fresvik Konserndirektør sparebanken vest – Bærekraft og EUs taksonomi
5. Barbro Årvik Skagerak Energi – ubalanse og prissikring
6. Ronny Solberg Motor og generator service – forebygging av generatorskader
7. Jonas Pedersen KLP og Øyvind Berg Marsh – småkraftforsikring

  • Ny-annonse Skagerak
  • Annonse Småkraftkonsult
Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog